Co się zmieni w prawie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych - nowelizacja Ustawy o własności lokali

Co się zmieni w prawie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych - nowelizacja Ustawy o własności lokali

Od początku 2020 r. każda nieruchomość posiadająca więcej niż 3 wyodrębnione lokale będzie funkcjonować na takich zasadach jak większe obiekty. Ich właściciele staną się z mocy prawa członkami wspólnoty mieszkaniowej. Do tej pory granicę stanowiło 7 lokali. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady funkcjonowania wspólnot, co szczególnie powinno zainteresować osoby, planujące zakup nieruchomości w takim małym obiekcie. Czytaj dalej

 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy w Ustawie o własności lokali. To już dwunasta nowelizacja ustawy uchwalonej w 1994 r., tym razem wprowadzająca nowe zapisy dotyczące małych nieruchomości.


Wspólnota trochę jak spółka

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana, odpowiada za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

 

– Członkostwo we wspólnocie daje właścicielom lokali wiele praw płynących ze współposiadania nieruchomości wspólnej, ale rodzi także szereg obowiązków – mówi Katarzyna Suchojad-Stefaniak, radczyni prawna, dyrektor działu prawnego w Nickel Development. – W szczególności jest to obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej oraz korzystania ze swoich praw z poszanowaniem praw przysługującym pozostałym członkom wspólnoty - dodaje.


Co się zmieni w prawie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych - Ustawa o własności lokali

Czytaj również: Europejskie normy i przepisy budowlane dotyczące izolacji akustycznej klatek schodowych

 

Przede wszystkim członkowie wspólnoty mają prawo współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz czerpania z niej korzyści. Korzyści przeznacza się w pierwszej kolejności na utrzymanie nieruchomości wspólnej, a nadwyżkę można podzielić pomiędzy członków wspólnoty mieszkaniowej.

 

Jak utrzymać dyscyplinę we wspólnocie 

– Warto mieć świadomość, że wobec właścicieli lokali, którzy długotrwale zalegają wobec wspólnoty z zapłatą należnych opłat bądź korzystają z lokalu lub nieruchomości wspólnej w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia pozostałym członkom wspólnoty korzystanie z ich lokali lub nieruchomości wspólnej, wspólnota może żądać w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji – zwraca uwagę radczyni prawna.


Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (a od 01.01.2020 roku więcej niż trzy), właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie musi być członkiem wspólnoty. Współwłaściciele mogą również powierzyć wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej. Obecnie trudnią się tym zwykle wyspecjalizowane podmioty, mające pod swoją opieką po kilka, a największe – nawet kilka tysięcy nieruchomości.  

 

Zarząd (zarządca) ma prawo i obowiązek działania w imieniu wspólnoty w zakresie zwykłych czynności zmierzających do bieżącej organizacji wspólnoty czy dbałości o jej interesy. Są jednak czynności, m.in. wymienione w ustawie o własności lokali, dla których konieczne jest podjęcie uchwały przez członków wspólnoty, np. ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej; przyjęcie rocznego planu gospodarczego; ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Istotny w tym kontekście jest sposób liczenia głosów właścicieli, bowiem każdy z nich może dysponować inną moc decyzyjną.

 

– Uchwały właścicieli lokali mogą być podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd i zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną, co do zasady, według wielkości udziałów – wyjaśnia Katarzyna Suchojad-Stefaniak. – W terminie sześciu tygodni uchwałę można zaskarżyć do sądu, co jednak nie wstrzymuje jej wykonania, chyba że sąd tak postanowi – podkreśla. 

 

Plac zabaw – ważny zasób wspólnoty

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Ciekawym przykładem aktywnego korzystania z tych praw i obowiązków jest regulamin użytkowania terenu nieruchomości wspólnej należącej do wspólnoty mieszkaniowej Osiedle Botaniczna II. 

 

Tamtejszy plac zabaw, zbudowany według autorskiej koncepcji Pracowni Architektonicznej Insomia, dzięki nowatorskiemu wyglądowi zyskał niezwykłe zainteresowanie wśród mieszkańców Poznania. Odwiedzały go zarówno rodziny z dziećmi, jak i artyści, szukający ciekawych przestrzeni do swoich projektów. Pisały o nim lokalne media, blogerzy oraz portale poświęcone współczesnemu designowi. 

 

Wbrew temu, co można było przeczytać w internecie po ogłoszeniu nominacji do Nagrody im. J.B. Quadro, wśród których znalazło się Osiedle Botaniczna, tamtejszy plac zabaw nie jest jednak miejscem publicznym. Wokół osiedla ustawiono tablice informujące o prywatnym charakterze tego terenu oraz przyjęto regulamin korzystania z placu zabaw, ustalający odpowiednią opłatę za realizację w jego obrębie nagrań video lub sesji fotograficznych.

 

– Zgodnie z orzeczeniami sądów, teren należący do wspólnoty mieszkaniowej jest terenem prywatnym. Spory związane z ogrodzeniami lub innym ograniczeniem wstępu na tereny wspólnot, o których czasem można przeczytać w mediach, są jedynie efektem wewnętrznych konfliktów między ich członkami czy między dwiema różnymi, sąsiadującymi ze sobą wspólnotami – precyzuje szefowa działu prawnego w Nickel Development.

 

W tym kontekście warto przypomnieć, że jedynym ograniczeniem związanym z ogrodzeniem terenu należącego do wspólnoty jest konieczność zgłoszenia jego budowy do odpowiednich organów, jeśli zachodzi jedna z dwóch okoliczności:

  1.  jeżeli ogrodzenie będzie oddzielać tereny o znacznej różnicy wysokości i koniecznym będzie wykonanie muru oporowego;

  2. wysokość ogrodzenia przekracza 2,20 m. 

 

Czytaj również: Obowiązki właściciela posesji podczas zimy

 

Osiedle Botaniczna, o którym piszemy, jest jednym z najbardziej wyrazistych obiektów, które powstały w ostatnich latach w Poznaniu, a otrzymana w tym roku nominacja do prestiżowej Nagrody im. Jana Baptysty Quadro jest niewątpliwie tego potwierdzeniem. Jednak zgodę na możliwość wykonania sesji fotograficznej lub nagrania video w jego obrębie należy pozyskiwać bezpośrednio u zarządcy nieruchomości.


Źródło: Konrad Bugiera / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • mieszkanie w kielcach - gdzie szukać Liczba postów: 9 Grupa: Rynek pierw... Mieszkania do wynajęcie lub kupna możesz szukać niemal wszędzie, zarówno na portalach ogłoszeniowych jak i w agencji nieruchomości, masz szerokie pole manewru.....
  • Umowa przedwstępna kupna Liczba postów: 2966 Grupa: Prawo
  • wycinka drzew Liczba postów: 22 Grupa: Przepisy pr... Słyszeliście o masowej wycince drzew w Lesie Borkowskim ? Ja dowiedziałam się z tego artykułu http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci /krakow/a/zielen-w-borku-f...
  • Janpul Liczba postów: 3390 Grupa: Nieruchomoś... Witam Was! Poszukujemy z żoną mieszkania (wreszcie dostaliśmy upragniony kredyt...:) ) w Pruszkowie. Czytaliśmy długo komentarza i ostatecznie wybór padł na Jan...
  • nadzór budowlany Liczba postów: 43 Grupa: Zanim wybud... My szukaliśmy firmy, która oferuję usługi z zakresu przeglądów budowlanych i znaleźliśmy firmę https://bakskatowice.pl/oferta. Firma oferuję również nadzór budo...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 15832 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 160

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >