Czy z powodu koronawirusa można rozwiązywać umowy handlowe lub zmieniać ich warunki?

Czy z powodu koronawirusa można rozwiązywać umowy handlowe lub zmieniać ich warunki?

Czy w momencie ogłoszenia stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nadal obowiązuje stwierdzenie, że umów należy dotrzymywać? Jakie możliwości ma przedsiębiorca, który już teraz wie, że zawarte umowy nie przysłużą się jego działalności? Rozwiewamy wątpliwości na temat rozwiązywania umów bądź zmian ich warunków. Czytaj dalej

 

Wielu przedsiębiorców prowadząc działalność gospodarczą zawarło umowy, które nie pozwalają na zmianę czy rozwiązanie umowy wobec wystąpienia siły wyższej, bez pociągania za sobą negatywnych konsekwencji. Ogłoszenie stanu epidemii Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. z pewnością można uznać jako siłę wyższą i chociaż  teoretycznie nic to nie zmienia i nadal należy spodziewać się egzekwowania praw przez drugą stronę umowy bez względu na zaistniałą sytuację, istnieją pewne kroki prawne, które można w tej sytuacji podjąć.
Chcesz rozwiązać umowę ze względu na stan epidemii? Sprawdź, co możesz zrobić

Czytaj również: Zasady pracy w dobie koronawirusa - obowiązki i możliwe konsekwencje prawne

 

Warto zauważyć, że zgodnie z kodeksem cywilnym i regułą rebus sic stantibus sąd może dokonać zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony w razie zaistnienia okoliczności, których strony nie przewidziały podczas zawierania umowy. Powołanie się na tą klauzulę zasadne jest jeśli spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, gdyby spełniła świadczenie zgodnie z umową - komentuje mec. Agata Jaczyńska, senior associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.


Może to dotyczyć czynszu najmu czy też innego świadczenia jak np. dostawy danych towarów po określonej cenie.

W razie powołania się na klauzulę, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy – dodaje Jaczyńska.

 

Jeśli sytuacja wymaga niezwłocznego działania, które polegałoby na uzyskaniu ingerencji sądu w istniejący stosunek prawny, zasadnym byłoby wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez np. wstrzymanie obowiązku uiszczenia danego świadczenia umownego i np. jego zapłatę do depozytu sądowego na czas trwania postępowania lub jego częściowe uchylenie na czas trwania postępowania.
Wniosek o zabezpieczenie powinien zgodnie z procedurą cywilną zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpływu do sądu. Mimo, że odwołano większość rozpraw jawnych w sądach, posiedzenia w przedmiocie zabezpieczenia powinny się odbywać, gdyż wniosek taki może zostać rozpoznany na posiedzeniu bez udziału stron, a wydane orzeczenie doręczone zostanie drogą pocztową.

Czytaj również: Wybór formy prowadzenia działalności a odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe w spółce

 

W określonym terminie od doręczenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uprawniony będzie zobowiązany do wniesienia pozwu w sprawie, w której wnosił o zabezpieczenie. Jednak orzeczone zabezpieczenie będzie obowiązywało na cały czas trwania procesu, co może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami braku spełniania świadczenia przez jedną ze stron umowy w trudnym czasie.
Źródło: Grupa Chałas i Wspólnicy / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Pośrednik nieruchomości Liczba postów: 21 Grupa: Pośrednik/Z... Z swojej strony moge polecić sprawdzoną i zaufaną firmę Geru Nieruchomości. Zajmują się pośrednictwem w kupnie/sprzedaży mieszkań. O to link: http://www.gero.ni...
  • Szukam mieszkania Liczba postów: 21 Grupa: Pośrednik/Z... Z pośredników mogę polecić firmę Gero Nieruchomości, którzy sprawdzili się znakomicie. O to link: http://www.gero.nieruchomosci.pl/oferta/ nieruchomosci-sandomie...
  • nadzór budowlany Liczba postów: 46 Grupa: Zanim wybud... ja osobiście polecam skorzystać z usług firmy https://bakskatowice.pl/oferta/kosztorys owanie, która oferuję takie usługi jak : kosztorysowanie, przeglądami budo...
  • Mieszkanie w bloku Liczba postów: 111 Grupa: Rynek pierw... Dla każdego lepsze będzie co innego. W moim przypadku nie sprawdziłoby się mieszkanie w bloku, a wynika, to z tego, że lubię mieć spokój. Powodzenia w poszukiwa...
  • Umowa przedwstępna kupna Liczba postów: 3343 Grupa: Prawo

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 15817 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 119

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >