Dekret Bieruta a odzyskanie zabranych nieruchomości

Dekret Bieruta a odzyskanie zabranych nieruchomości

Na podstawie wydanego dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, nazywanego potocznie dekretem Bieruta, na własność ówczesnej gminy Warszawy przeszły wszystkie grunty znajdujące się w przedwojennych granicach miasta, co rzekomo miało ułatwić odbudowę zniszczonej podczas wojny Warszawy. Czytaj dalej

 

Pomimo upływu wielu lat od wydanie ww. aktu normatywnego, wciąż istnieje szansa na odzyskanie utraconych nieruchomości.

 

Czytaj również: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Dekretu – „Dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będących w posiadaniu gruntu, lub osoby prawa jego reprezentujące, a jeżeli chodzi o grunty oddane na podstawie obowiązujących przepisów w zarząd i użytkowanie – użytkownicy gruntu mogą w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę zgłosić wniosek o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy [obecnie użytkowania wieczystego] z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną.” Gmina miała obowiązek uwzględnić wniosek, „jeżeli korzystanie z gruntu przez dotychczasowego właściciela daje się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowania„.

 

Ww. wnioski były rozpoznawane w drodze decyzji administracyjnych. W przypadku, gdy decyzja odmawiająca ustanowienia czasowej własności gruntu wydana zastała z rażącym naruszeniem prawa, możliwe jest dochodzenie stwierdzenia jej nieważności. Wniosek o stwierdzenie nieważności dawnej ostatecznej decyzji odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej gruntu należy wnieść odpowiednio do:

1)    Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w przypadku gdy grunt został skomunalizowany,

2)    Wojewody Mazowieckiego, w przypadku gdy grunt jest własnością Skarbu Państwa.

 

Czytaj również: Mieszkanie od dzieci dla rodziców?

 

Należy zaznaczyć, iż „ostateczna decyzja nadzorcza jest wynikiem zgodnego z prawem postępowania zmierzającego do usunięcia naruszeń prawa. Ma charakter prejudykatu przesądzającego jedną z przesłanek odpowiedzialności deliktowej, tj. bezprawność działania organu przy wydaniu decyzji”(„Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów Warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym”. H. Ciepła, R.M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska).

 

Taka decyzja otwiera drogę do uzyskania odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. Do dnia 31 marca 2011 roku, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie nie było jedolitego poglądu co do podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Dopiero w dniu 31 marca 2011 roku Sąd Najwyższy podjął w pełnym składzie Izby Cywilnej uchwałę III CZP 112/10, zgodnie z którą „Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., której nieważność lub wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono po tym dniu, ma zastosowanie art. 160 § 1,2,3 i 6 k.p.a.” Należy jednak pamiętać, że w sądzie niezbędnym będzie wykazanie źródła szkody, wysokości szkody i adekwatnego związku przyczynowego.

 

Czytaj również: Wynajęcie powierzchni w nowo powstającym kompleksie w Warszawie

 

Dla byłego właściciela gruntu warszawskiego lub jego następcy prawnego dochodzącego roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 160 § 1 k.p.a. źródłem szkody jest wadliwa decyzja administracyjna – jej wydanie stanowi delikt prawa cywilnego.

 

Skutek [wadliwej] decyzji polegał na tym, że do majątku osoby, której przepis dekretu odjął własności nieruchomości, nie weszło prawo majątkowe, które zgodnie z art. 7 ust. 2 d.w.u.g. winno się w tym majątku znajdować. (…) W przypadku niemożliwości wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji dekretowej ze względu na wywołanie przez nią nieodwracalnych skutków prawnych, mamy do czynienia z całkowitym niewykonywaniem przez gminę lub państwo swego obowiązku, wywołującym straty, których wysokość odpowiada wartości nieuzyskanego przez uprawnionego prawa wieczystej dzierżawy (prawa zabudowy) lub prawa własności czasowej albo prawa użytkowania wieczystego gruntu. W konsekwencji powyższej analizy Sąd Najwyższy przyjął, że: „Uszczerbek majątkowy wynikły z niezaspokojenia uprawnienia do przyznania prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy (własności czasowej, użytkowania wieczystego) gruntu objętego działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz 279), na skutek rażąco naruszającej prawo odmowy uwzględnienia wniosku złożonego na podstawie art. 7 tego dekretu, stanowi stratę w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego i zarazem szkodę rzeczywistą w znaczeniu art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego” (uchwała SN z dnia 21 marca 2003 r., III CZP 6/03, M. Praw. 2003, nr 3, poz. 338).” – vide: „Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów Warszawskich. Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym”. H. Ciepła, R.M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska.

 

Czytaj również: Kredyt a zdolność kredytowa - czyli na jakie mieszkanie dostaniesz pożyczkę

 

Co do związku przyczynowego w sprawach dot. gruntów warszawskich, Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiedział się, że istnieje normalny związek przyczynowy między decyzją dekretową, której wadliwość została stwierdzona, a szkoda – wyroki SN: z dnia 15 października 2008 r., I CSK 235/08, z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 5/08, z dnia 06 marca 2008 r., I CSK 472/07, z dnia 06 lutego 2004 r., II CK 404/02, etc.

 

Postępowania o roszczenia w związku gruntami warszawskimi nie należą do postępowań szybkich oraz prostych, w związku z czym zaleca się skorzystanie z podmiotu oferującego profesjonalną pomoc prawną, który w dodatku specjalizuje się w dochodzeniu tego typu roszczeń.

2013-11-25
Źródło: Emmerson / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Jaki samochód dla firmy? Liczba postów: 930 Grupa: Trudne tema... Moim zdaniem świetną opcją jest kupno samochodu powypadkowego na aukcjach. Konkretnie mowa tutaj o aukcjach ze strony https://www.autota.eu/pl , bo mają tam spr...
  • Opony na lato Liczba postów: 109 Grupa: Trudne tema... Zakup opon to jedno. Trzeba w celu ich wymiany udać się do jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego, najlepiej sprawdzonego. Ja od kilku sezonów korzystam z usług mobi...
  • Jak zaoszczędzić na transporcie Liczba postów: 378 Grupa: Opinie Szczerze mówiąc na pewno na niektórych rzeczach nie ma co oszczędzać. Przykładowo interesuje was transport międzynarodowy, to warto tutaj polegać na firmie Ejk...
  • Jaki samochód dla rodziny? Liczba postów: 270 Grupa: Trudne tema... Ktoś już wcześniej polecał samochód elektryczny. Ja jestem tego samego zdania i sam mam elektryka. Później kupilem też staccje ładowania, ponieważ miałem czasam...
  • Gdzie wesele? Liczba postów: 194 Grupa: Trudne tema... Użytkownik zbuntowany_anioł napisał: Bardzo podobają mi się wesela organizowane w stodołach. Klimat w stodole i blisko natury też do mnie przemawia. ---------...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17210 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 284

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >