Jak małe i średnie firmy radzą sobie z nieopłacanymi na czas fakturami?

Jak małe i średnie firmy radzą sobie z nieopłacanymi na czas fakturami?

W najbliższych miesiącach ponad 1/10 przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia płynności finansowej. Ponadto odsetek firm liczących na poprawę sytuacji jest o 2,2 pkt. proc. mniejszy niż jesienią poprzedniego roku (17,6% wskazań) – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Jest to m.in. uwarunkowane tym, że sektor MŚP bryka się z problemem nieotrzymywania na czas środków za sprzedane produkty i usługi. O to jakie mogą być skutki takich sytuacji pytamy eksperta. Czytaj dalej


 

Jak wynika z ostatniej fali badania Bibby MSP Index nieterminowe regulowanie opłat za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyka 6/10 przedstawicieli sektora MŚP. Z problemem niezapłaconej na czas faktury przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6%) ankietowanych firm.


Jak małe i średnie firmy radzą sobie z nieopłacanymi na czas fakturami

 

Czytaj również: Czy początkujący przedsiębiorca może uzyskać kredyt na rozpoczęcie działalności?


Płatności po terminie odczuwalne są najbardziej dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zmuszeni szukać nie zawsze korzystnych dla siebie form finansowania, aby nie stracić płynności finansowej. Prawie 77% przebadanych przez nas przedstawicieli sektora MŚP stara się nie doprowadzać do sytuacji powodujących opóźnienia w płatnościach i pojawianie się zatorów. Jako główną konsekwencję nieopłaconych na czas faktur przedsiębiorstwa wskazywały pogorszenie się relacji biznesowych w swoim otoczeniu, a co się z tym wiąże także trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów (ponad 62% wskazań) – mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.


Nieregulowanie należności w terminie może wiązać się także z innymi bardzo dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, należą do nich m.in.:

  1. Utrata dobrego imienia – prawie 43% wskazań w aktualnej fali badania Bibby MSP Index  – oraz swego rodzaju „napiętnowanie” poprzez ujawnienie faktu zadłużenia np. w Biurze Informacji Gospodarczej;

  2. Pojawienie się wzmianki odnośnie danej organizacji na tzw. giełdzie wierzytelności;

  3. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy  – prawie 4% odpowiedzi podczas 15. fali badania Bibby MSP Index – a co się z tym wiąże proces sądowy o zapłatę należności. Jego przegrana przez firmę skutkuje poniesieniem ogromnych kosztów;

  4. Wystosowanie wniosku przez partnera biznesowego do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Gdy firma sama nie złoży, w uzasadnionym przypadku, takiego wniosku, istnieje groźba pozbawienia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na pewien okres;

  5. Uniemożliwienie pozostałym podwykonawcom uregulowania swoich zobowiązań wobec własnych kontrahentów – rozpoczęcie łańcucha nieopłaconych faktur.

 

Czytaj również: Obrót bezgotówkowy korzystny dla przedsiębiorców i konsumentów

 

Ujawnienie informacji o zaległościach firmy utrudnia jej prowadzenie bieżącej działalności. Często w takiej sytuacji przedstawiciele sektora MŚP zostają pozbawieni różnych udogodnień, jak np. kredytu konsumenckiego czy możliwości podpisania umowy z operatorem telefonii komórkowej lub innym usługodawcą. Co więcej, przez niepłacenie partnerom w terminie przedsiębiorca może doprowadzić do utraty wieloletniego partnera biznesowego, prawie 17% respondentów 15. fali badania Bibby MSP Index wskazało właśnie tę kwestię jako jedną z głównych konsekwencji nieopłaconych faktur – wskazuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.


2018-11-06
Źródło: Triple PR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19008 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 351

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >