Prawo – lista artykułów

Europejski sposób na ciepło

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, dzięki którym Europejczycy w ciągu 15 lat mają obniżyć zużycie energii aż o jedną piątą, a specjaliści głowią się nad metodami, które mają do tego doprowadzić. Oszczędzanie energii i niekonwencjonalne sposoby jej pozyskania stają się w Europie faktem.

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Właściwy stan techniczny instalacji przewodów kominowych w istotny sposób wpływa na bezpieczne pod względem przeciwpożarowym użytkowanie obiektu budowlanego. W naszym kraju urządzenia ogrzewcze na paliwa stałe i ciekłe oraz urządzenia gazowe są przyczyną prawie 3 tys. pożarów rocznie. Tylko w roku 2001 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Prawo budowlane - W jaki sposób należy przygotować teren budowy?

Zarówno przygotowanie jak i zabezpieczenie terenu budowy to czynności mające na celu usprawnienie robót budowlanych i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa pracowników jak i osób trzecich. Przygotowanie według prawa budowlanego nie jest de facto etapem poprzedzającym roboty budowlane.

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik obsługujący maszyny budowlane?

Każdy operator po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienia do obsługi danej klasy maszyny (I, II lub III) lub uprawnienia tylko klasy III, które pozwalają na obsługę wszystkich typów maszyny, np. koparko-ładowarek, koparek wielonaczyniowych.

Roboty budowlane. Czy w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą można określić procedury odbiorów prac budowlanych?

Przed przystąpieniem do prac budowlanych inwestor wraz z wykonawcą spisują umowę określając w niej co jest przedmiotem zamówienia, podają terminy ukończenia prac, określają przedstawicieli stron na placu budowy. Czy umowa może nakreślać procedury odbiorów?

Napisy ostrzegawcze w dokumentacji technicznej maszyny

Napisy ostrzegawcze są stosowane w dokumentacji technicznej dla wskazania potencjalnych sytuacji zagrożenia, jakie wiążą się z szeroko rozumianą obsługą maszyny lub urządzenia oraz środków bezpieczeństwa, jakie należy podjąć dla ich wyeliminowania.

Czy wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wymaga specjalnego pozwolenia?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym dokonanie przyłączy infrastruktury technicznej nie wymaga pozwolenia, lecz jest reglamentowane słabszym środkiem administracyjnym jakim jest zgłoszenie. Jednocześnie dokonanie przyłączy należy do jedynych przypadków nie wymagających pozwolenia na przyłączenie, przy których konieczne jest wytyczenie geodezyjne w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Prace na wysokościach

Zgodnie z wymaganiami minimalnymi przy organizowaniu pracy na wysokości pracodawca ma obowiązek wybrać odpowiedni sprzęt roboczy, zapewniający bezpieczne warunki pracy.

Dokumentacja obiektu – zawartość i wymagania formalne dla dokumentacji budowlanej oraz eksploatacyjnej

Projektowanie, budowa i eksploatacja budynków związana jest również ze znaczną ilością dokumentacji. Dokumentacja ta powstaje na różnych etapach powstawania obiektu począwszy od prac przygotowawczych a skończywszy na rozbiórce obiektu.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – nowe zasady

Od dnia 31 maja 2006 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wydane zostało bowiem rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Stron: 101 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  98 99 100 101  ▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18202 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 266

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >