Prawo – lista artykułów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Czy można zmienić projekt z wydaną decyzją pozwolenia na budowę

Istotne odstępstwa od już zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Oznacza to podobne postępowanie jak przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Jeśli właściwy organ nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od przedstawienia szczegółowych rozwiązań, uważa się że uznał planowane odstąpienie za nieistotne.

Kto może wystąpić o pozwolenie na budowę?

Pytanie bardzo przydatne w sytuacji kiedy pragniemy postawić budynek bądź inne pomieszczenie gospodarcze.

Czy jest możliwe odkupienie działki z decyzją budowy?

Tak, jest możliwe kupno dzialki wraz z wydanym pozwoleniem na budowę.

Gdzie znaleźć informacje o nieruchomości?

Podstawowe informacje o właścicielach działki, wielkości, zobowiązań hipotecznych zapisane są w Księdze Wieczystej, która jest do wglądu w miejscowym Sądzie Rejonowym.

Czym grozi samowola budowlana?

W świetle obowiązującego prawa czyli Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w/w Ustawy). Ustawa pozostawia dwa przypadki gdy jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej.


Stron: 98 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  90 91 92 93 94  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17091 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 371

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >