Prawo – lista artykułów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku

Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku

Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Czy można zmienić projekt z wydaną decyzją pozwolenia na budowę

Istotne odstępstwa od już zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Oznacza to podobne postępowanie jak przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Jeśli właściwy organ nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od przedstawienia szczegółowych rozwiązań, uważa się że uznał planowane odstąpienie za nieistotne.

Kto może wystąpić o pozwolenie na budowę?

Pytanie bardzo przydatne w sytuacji kiedy pragniemy postawić budynek bądź inne pomieszczenie gospodarcze.


Stron: 99 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  91 92 93 94 95  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17731 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 687

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >