Prawo – lista artykułów

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Czy można zmienić projekt z wydaną decyzją pozwolenia na budowę

Istotne odstępstwa od już zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Oznacza to podobne postępowanie jak przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Jeśli właściwy organ nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od przedstawienia szczegółowych rozwiązań, uważa się że uznał planowane odstąpienie za nieistotne.

Kto może wystąpić o pozwolenie na budowę?

Pytanie bardzo przydatne w sytuacji kiedy pragniemy postawić budynek bądź inne pomieszczenie gospodarcze.

Czy jest możliwe odkupienie działki z decyzją budowy?

Tak, jest możliwe kupno dzialki wraz z wydanym pozwoleniem na budowę.

Gdzie znaleźć informacje o nieruchomości?

Podstawowe informacje o właścicielach działki, wielkości, zobowiązań hipotecznych zapisane są w Księdze Wieczystej, która jest do wglądu w miejscowym Sądzie Rejonowym.

Czym grozi samowola budowlana?

W świetle obowiązującego prawa czyli Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w/w Ustawy). Ustawa pozostawia dwa przypadki gdy jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej.

Co zawarte jest w dzienniku budowy i jak go uzyskać?

Na wniosek inwestora organ wydający pozwolenie na budowę wydaje dziennik budowy w terminie do trzech dni od ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwala on przy nieprawidłowościach stwierdzić kto jest im winien i ponieść tego konsekwencje. Powinien w postaci aktualnych wpisów poświadczonych podpisem upoważnionej osoby odzwierciedlać stan faktyczny budowy. Dziennik budowy jest wymagany również przy pracach montażowych (z dodatkowym dziennikiem montażu) a także rozbiórki. Przeznaczony jest dla każdej inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę. Dziennik budowy można zakupić w specjalistycznej księgarni, jednak prawa dokumentu nabiera po ostemplowaniu go przez dany Urząd.

Co jest niezbędne do wniosku o wykorzystania energii i usług energetycznych?

Mija już trzeci rok od momentu implementacji dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ESD). Niestety w Polsce Ustawa o efektywności energetycznej (łącznie 16. wersji projektu Ustawy), wciąż nie jest uchwalona.

Czym jest operat szacunkowy ? Opinia o wartości nieruchomości.

Wykup nieruchomości zlokalizowanych w pasie budowy nowych dróg i autostrad wiąże się z koniecznością wykonania operatu szacunkowego oraz obowiązkiem wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Wizja lokalna zanim otrzymasz świadectwo energetyczne.

W styczniu ubiegłego roku wprowadzony został obowiązek certyfikacji energetycznej, co w praktyce oznacza, że po zakończeniu budowy domu, a przed złożeniem dokumentów o pozwolenie na użytkowanie budynku należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej.


Stron: 98 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  91 92 93 94 95  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17517 użytkowników

Użytkownicy online (7)

gości: 279

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >