Prawo – lista artykułów

Treść planu BIOZ

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy sporządzić według odpowiednich kryteriów, a przede wszystkim na podstawie aktualnych przepisów prawa budowlanego. Potrzebna jest niezbędna do tego szczegółowa wiedza o danym projekcie, jak również znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy.

Karta Energooszczędności Baumit

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, dzięki którym w ciągu 15 lat Europejczycy mają obniżyć zużycie energii aż o jedną piątą. W odpowiedzi na unijną dyrektywę firma Baumit przygotowała nowatorskie rozwiązanie.

Obowiązkowa akredytacja Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska

Od 21 lipca 2007 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na kontrolę zanieczyszczenia hałasem.

102 dB nie zanieczyszczają środowiska

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska co 17 minut będzie mógł zgodnie z prawem w porze dnia przelatywać nad domem, szkołą, czy przedszkolem samolot hałasujący jak syrena karetki pogotowia.

Wymagania dozoru technicznego

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne począwszy od fazy projektowania, wytwarzania, obrotu oraz eksploatacji, i tak maszyny i urządzenia stosowane podczas wykonywania robót budowlanych również objęte są zakresem działania Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak przygotować się do kontroli

Proces budowlany rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Zmiany w prawie budowlanym - ułatwieniem dla inwestorów

Przygotowywane są duże ułatwienie dla inwestujących w nieruchomości. Zamiast czekać na pozwolenie na budowę, wystarczy ją tylko zgłosić. Zdaniem "The Wall Street Journal Polska" to będzie prawdziwa rewolucja .

Podstawowe warunki i zasady organizacji ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych

Ewakuacja ludzi to przemieszczanie się osób znajdujących się w niebezpieczeństwie do miejsc bezpiecznych na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji to miedzy innymi: szybkie alarmowanie, zabezpieczenie ludzi przed oddziaływanie gazów pożarowych, oddzielenie strefy zagrożonej od pozostałych części budynku, zapobieganie szybkiemu rozwojowi pożaru oraz przygotowanie organizacyjne sprawnej ewakuacji.

Kiedy należy przygotować PLAN BIOZ?

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie realizacji

Odpowiedzialnymi za zapewnienia bezpieczeństwa budowli w trakcie jej realizacji są uczestnicy procesu budowlanego inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy.


Stron: 102 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  97 98 99 100 101  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18318 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 160

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >