Przepisy prawa budowlanego dotyczące wznoszenia ścian

Przepisy prawa budowlanego dotyczące wznoszenia ścian

Każdy nowo wznoszony budynek musi spełniać szereg wymogów określonych w prawie. W przypadku ścian zewnętrznych i wewnętrznych regulacje dotyczą przede wszystkim izolacyjności termicznej i akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Ze względów ekologicznych, ekonomicznych, a także z uwagi na bezpieczeństwo i komfort użytkowników normy te są stale zaostrzane. Jak wznosić ściany zgodnie z restrykcyjnymi przepisami? Czytaj dalej

 

Podstawowym dokumentem określającym wymagania odnośnie wznoszonych budynków jest obecnie w naszym kraju Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aktualnie obowiązująca wersja wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. Ogólnym założeniem przepisów budowlanych jest zapewnienie odpowiednich warunków w zakresie: nośności konstrukcji, ochrony cieplno-wilgotnościowej, ochrony przed zmiennymi warunkami klimatycznymi, ochrony przed hałasem, ochrony przeciwpożarowej, a także walorów architektonicznych i estetycznych. Szczegółowe normy są z roku na rok coraz bardziej rygorystyczne.

 

Przepisy prawa budowlanego dotyczące wznoszenia ścianFot. H+H

 

Czytaj również: Polskie przepisy budowlane dotyczące szkła w balustradach


 

Dzięki konsolidacji struktur H+H Polska oraz Grupy Silikaty powstała wspólna oferta elementów murowych. Na kompleksowy System Budowy H+H składają się produkty z betonu komórkowego oraz silikatów dostosowane do aktualnych norm prawnych, a nawet pozwalające spełnić wymagania, którym budynki zgodnie z rozporządzeniem będą musiały sprostać za jakiś czas.


Izolacyjność termiczna

Jedną z najszerzej dyskutowanych zmian w znowelizowanym rozporządzeniu jest norma dotycząca izolacyjności termicznej. Poprawa efektywności energetycznej to obecnie priorytet. Straty energii cieplnej w budynkach w dużym stopniu związane są z przegrodami zewnętrznymi, a ściany te mogą stanowić przyczynę ok. 25% całkowitych strat ciepła. Z tego względu znacznie zaostrzono wymagania dotyczące przenikalności cieplnej ścian zewnętrznych. Wprowadzane etapami zmiany dotyczą między innymi współczynnika przenikania ciepła UC(max) . Od początku 2017 r. maksymalna wartość U dla ścian zewnętrznych to 0,23 W/m2K, a wraz z rozpoczęciem roku 2021 r. współczynnik przenikania ciepła nie będzie mógł przekroczyć 0,20  W/m2K. Na finalną izolacyjność termiczną gotowej przegrody wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ materiałów, z których jest wykonana.  Nie od dziś wiadomo, że powietrze jest doskonałym izolatorem. Właśnie dzięki strukturze składającej się z komórek wypełnionych powietrzem doskonałą wartością współczynnika λ mogą poszczycić się bloczki H+H z betonu komórkowego, które mogą posłużyć nawet do wznoszenia ścian jednowarstwowych spełniających normy bez dodatkowej warstwy ociepleniowej.  H+H TERMO i H+H SUPERTERMO to jedne z nielicznych bloczków na rynku, które pozwalają na budowę takiej przegrody.

 

Izolacyjność akustyczna

Ochrona przed hałasem to zagadnienie, które zyskuje coraz większą popularność. W 2010 r. rozpoczęto prace nad aktualizacją całej serii norm PN-B 02151 pod wspólnym tytułem „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach”, a izolacyjności akustycznej ścian bezpośrednio dotyczy część znowelizowana w 2015 r. W normie określono metodologię ustalania wymagań co do izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, natomiast wymogi dla ścian wewnętrznych podane są za pomocą współczynnika R’A1 i są zróżnicowane ze względu na rodzaj pomieszczeń. Standardowe przegrody wewnętrzne powinny zapewniać tłumienie hałasu na poziomie nie mniejszym niż 30 dB, a w przypadku przylegania pomieszczeń mieszkalnych do łazienki 35 dB. Parametr ten jest znacznie wyższy w przypadku ścian oddzielających mieszkanie od korytarzy lub sąsiednich mieszkań, a także budynków w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej  (50 dB). Zarówno beton komórkowy, jak i bloczki silikatowe wykazują pod tym względem większą zdolność tłumienia dźwięków w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi charakteryzującymi się taką samą gęstością. W Systemie Budowy H+H znajdują się jednak również propozycje o podwyższonej izolacyjności akustycznej dedykowane do wznoszenia „cichych” ścian. H+H SILIKAT A18 PLUS już przy grubości 18 cm pozwala osiągnąć efekt spełniający wymogi obowiązujących norm.

 

Czytaj również: Zmienia się prawo budowlane dotyczące warunków technicznych budynków

 

Przepisy prawa budowlanego dotyczące wznoszenia ścianFot. H+H


 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Kolejny aspekt, który regulują przepisy, to ochrona przed pożarem. O ile ścian w domach jednorodzinnych nie dotyczą jakieś specjalne obostrzenia w tym względzie, o tyle szczegółowe wytyczne odnoszą się do budynków wyższych niż trzy kondygnacje naziemne oraz wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne. Miarą odporności ogniowej, określonej w rozporządzeniu, jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru do chwili osiągnięcia przez element budynku , np. ścianę, jednego z trzech granicznych kryteriów: nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E) lub izolacyjności ogniowej (I). Wybierając materiały budowlane warto też zwrócić uwagę na  klasę reakcji na ogień. Wszystkie wyroby wchodzące w skład Systemu Budowy H+H, zarówno z betonu komórkowego, jak i silikatów, posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień (A1) i uznawane są za całkowicie niepalne. Podczas pożaru nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji, narażone na wysokie temperatury przez długi czas zachowują swoje właściwości, nie odkształcają się i nie zmieniają struktury. Najwyższą odpornością ogniową mogą charakteryzować się przegrody już o grubości zaledwie 18 cm.       

Źródło: Fly PR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Umowa przedwstępna kupna Liczba postów: 1029 Grupa: Prawo
  • pożyczka chwilówka Liczba postów: 81 Grupa: Rynek wtórn... Chwilówki to największe zło, lepiej się trzymać od nich z daleka.
  • Zabudowa balkonu Liczba postów: 80 Grupa: Wspólnoty m... A ja mam takie pytanie. po co zabudowywać balkon? Nie rozumiem trochę tego, masz balkon i wstawiasz okna- po co?
  • Janpul Liczba postów: 1085 Grupa: Nieruchomoś... Witam Was! Poszukujemy z żoną mieszkania (wreszcie dostaliśmy upragniony kredyt...:) ) w Pruszkowie. Czytaliśmy długo komentarza i ostatecznie wybór padł na Jan...
  • nadzór budowlany Liczba postów: 18 Grupa: Zanim wybud... Przy ekspertyzach technicznych warto zatrudniać naprawdę wykwalifikowanych inżynierów, którzy znają się na swojej pracy, działają kompleksowo, są terminowi. Tu...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18724 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 221

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >