Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

Dział I

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1. 

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

 

§ 2. 

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

 

2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 

3. Dla budynków na terenach zamkniętych uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, dokonuje się z właściwymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo pożarowe i sanitarne.

 

4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.

 

6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeżeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych.

 

...

 

 

 

Pełny tekst rozporządzenia w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

 


Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

string(3) "439"

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Odbiór mieszkania od dewelopera - samodzielnie? Liczba postów: 8 Grupa: Nieruchomoś... Ja gdy odbierałem klucze do swojego mieszkania od www.barc.com.pl to pojechał ze mną znajomy znający się na rzeczy, ale wszystko zostało zrealizowane w porządku...
  • Nowe mieszkanie w Warszawie, pomocy Liczba postów: 48 Grupa: Nieruchomoś... Ja niedawno odebrałem klucze do swojego mieszkania od http://www.barc.com.pl/ w Piastowie i generalnie jestem zachwycony. W końcu własne 4 kąty w spokojnej okol...
  • Mieszkanie w bloku Liczba postów: 15 Grupa: Rynek pierw... Mnie swego czasu znajomi polecili dewelopera http://www.barc.com.pl/ w Warszawie ze względu na mieszkania w wysokim standardzie i ciekawych okolicach. W końcu z...
  • Rozbiórka Liczba postów: 11 Grupa: Prawo U mnie rozbiorke starego domu robvila ta firma www.zuw-walawski.pl/.. Tak ogolnie to oni robia głównie prace montażowe na wysokościach, ale demontaże tez im się...
  • Ile budowa domu Liczba postów: 55 Grupa: Zanim wybud... Jezeli nie wiesz ile Ci ebedzie kosztowal dom to radze najpierw wycenic inwestycje, tak jest duzo bezpieczniej. Wystarczy udac sie do firmy takiej jak www.ekspe...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19112 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 189

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >