z późniejszymi zmianami:


Stron: 2 ▾ Skocz do strony
1 2  ▸

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gucinie

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gucinie

... ... Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ...
Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

... ... Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ... państwa oraz o agencji mienia wojskowego (tj. dz. u. z 2004r., nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku ... nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. dz. u. z 2004r., nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej ...

Wniosek o udostępnienie miejscowego planu zagospodaroawnia przestrzennego/informacji o środowisku

... ... kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) lub art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r ... planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). WNOSZĘ O UDOSTĘPNIENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA ... kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) lub art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r ...
Próbna ewakuacja w RONDO 1

Próbna ewakuacja w RONDO 1

... ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ... dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. u. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu ...
Czym grozi samowola budowlana?

Czym grozi samowola budowlana?

... ... czyli Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... czyli Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ... w świetle obowiązującego prawa czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany ... czyli ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) obiekt taki jest skazany na rozbiórkę (art. 48 w ...

Oświadczenie o podjeciu obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego

... ... 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej ... 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej ...

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

... ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)Zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)Zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ... z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  (dz. u. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że zamierzam przystąpić do budowy …………………………………………………………………………………………………………w ...

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy

... ... 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu obowiązków inspektora budowy ... 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu obowiązków inspektora budowy ...

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

... ... 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na ... 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na ...

Odwołanie od decyzji

... ... . kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odwołuję się od decyzji o ................. z dnia ... . kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odwołuję się od decyzji o ................. z dnia ...

Stron: 2 ▾ Skocz do strony
1 2  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17927 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 341

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >