Czy wspólnota może zmusić do płacenia za dzierżawę boiska

Czy wspólnota może zmusić do płacenia za dzierżawę boiska

Czy zarząd wspólnoty może wydzierżawić od prywatnego właściciela teren przyległy do terenu należącego do wspólnoty w celu urządzenia boiska do gry w piłkę, a kosztami wynajmu obciążyć wszystkich mieszkańców? Czy w przypadku podjęcia takiej uchwały na zebraniu można ją zaskarżyć do sądu? Jestem w wieku emerytalnym, z boiska korzystać nie będę, a zmuszony jestem do pokrywania kosztów wbrew swojej woli. Dodam, że na terenie wspólnoty został wykonany przez dewelopera plac zabaw dla dzieci, a ten byłby dodatkowym.

Odpowiada Seweryn Chwałek, licencjonowany zarządca nieruchomości we Wrocławiu:

Teren, który chce wydzierżawić wspólnota nie odpowiada definicji nieruchomości wspólnej, którą jest grunt (działka, na której stoi budynek) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku (poszczególnych) właścicieli lokali (art. 3 ust 2. ustawy o własności lokali; dalej uwl). Właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali) oraz uczestniczą w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (art. 13 ust. 1 uwl). Tak więc ustawa nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej kompetencji wobec nieruchomości innych niż nieruchomość wspólna.

Podjęcie przez wspólnotę uchwały o wydzierżawieniu cudzego gruntu pod boisko narusza interes członka wspólnoty, gdyż niecelowo zwiększa jego obciążenia na rzecz wspólnoty. Uchwała jest niezgodna z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, gdyż wykracza poza czynności związane z jej utrzymaniem. Jest też niezgodna z przepisami ustawy o własności lokali, która zobowiązuje właścicieli do utrzymania tylko nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 uwl te trzy powody: naruszenie interesu właściciela lokalu, naruszenie zasad prawidłowego zarządu, oraz niezgodność z przepisami prawa, są podstawą do zaskarżenia uchwały do sądu. Jeśli czytelnik zdecyduje się złożyć taki pozew, ma - moim zdaniem - dużą szansę na ochronę prawną ze strony sądu.

Nie znaczy to, że wspólnota nie może wydzierżawić cudzej nieruchomości. Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku (uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07). W skład tego majątku mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną. W uzasadnieniu SN czytamy: w grę może wchodzić jedynie nieruchomość potrzebna do zarządzania nieruchomością wspólną. Modelowym przykładem jest dzierżawa terenu na potrzeby parkowania pojazdów, które nie mieszczą się na nieruchomości wspólnej. W opisanej przez czytelnika sytuacji osoby, które chcą korzystać z boiska, powinny wydzierżawić teren jako osoby fizyczne i samodzielnie ponosić związane z tym koszty.

Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19245 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 346

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >