Gaz na działce

Gaz na działce

Aby zainstalować przyłącze gazowe, najpierw należy wystąpić do rejonowego przedsiębiorstwa gazowniczego z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Wzory wniosków dostępne są w zakładach gazowniczych. Czytaj dalej


Złożenie wniosku


Odmienne dla odbiorców z dwóch grup przyłączeniowych deklarujących pobór gazu w ilości:

 

- nie większej niż 10 m³ na godzinę (I grupa przyłączeniowa)

 

- powyżej 10 m³ na godzinę (II grupa przyłączeniowa).Niezależnie od grupy przyłączeniowej we wniosku należy określić:


- dane wnioskodawcy (właściciela);


- zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;


- mapa zasadnicza działki w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym już istniejącym lub projektowanym budynkiem wraz z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego;

 

- rodzaj obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci (mieszkalny lub usługowy), adres domu;

 

- rodzaj gazu;

 

- cel wykorzystania gazu;

 

- moc poboru;

 

- termin, od którego nastąpi odbiór gazu.

 

 

Wniosek dla II grupy przyłączeniowej zawiera dodatkowo dokładne określenia ilości pobieranego gazu, opisy urządzeń gazowych, dodatkowe warunki dostarczania gazu. Mapa, którą należy dołączyć do wniosku, powinna być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem poboru gazu. Otrzymuje się ją w ewidencji gruntów w starostwie. Określenie warunków przyłączenia zwolnione jest z opłat. Określa warunki przyłączenia przedsiębiorstwo gazownicze przez okres, do:

 

- 30 dni - jeśli wniosek dotyczy I grupy przyłączeniowej;

- 60 dni - jeśli wniosek dotyczy II grupy.

 

Możliwe, że złożone dokumenty są niekompletne, wówczas zakład gazowniczy wezwie do ich uzupełnienia w terminie 21 dni. Jeśli wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, wniosek nie będzie rozpatrzony. Wydane warunki przyłączenia ważne są przez rok od ich wydania i określają:

 

- miejsce podłączenia gazociągu odbiorcy do sieci gazowej

 

- zakres rozbudowy sieci gazowej, konieczny ze względu na przyłączenie, wraz z danymi technicznymi przyłącza

 

- rodzaj i ciśnienie gazu

 

- miejsce dostawy gazu

 

- miejsce zainstalowania licznika, jego rodzaj i warunki techniczne ochrony antykorozyjnej

 

- zasady dotyczące kontroli poboru gazu

 

- rozgraniczenie własności sieci gazowej przedsiębiorstwa i instalacji gazowej odbiorcy

 

- planowany koszt wykonania przyłączenia (jeśli zlecimy jego wykonanie zakładowi gazowniczemu; oprócz tego przyłącze może wykonać osoba lub firma mająca uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych).
Dla własnego bezpieczeństwa można sporządzić umowę przedwstępną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zapewniającą przyszłe zobowiązanie do przyłączenia do sieci.

 

 

Umowa o przyłączenie do sieci.


Po otrzymaniu warunków przyłączenia można wnioskować o podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Należy w tym celu złożyć w zakładzie gazowniczym dokumenty potwierdzające tytuł prawny do domu, warunki przyłączenia i mapę zasadniczą terenu do celów projektowych (w skali 1:500; jej wykonanie można zlecić zakładowi gazowniczemu).

 


W umowie określa się:

 

- dane stron umowy

 

- wysokość opłaty za przyłącze oraz sposób jej uiszczenia (opłata jest inna dla każdego odbiorcy i zależy od rodzaju taryfy oraz długości i średnicy przyłącza)

 

- czas, w którym przyłącze zostanie wykonane

 

- warunki, na jakich właściciel udostępni swoją nieruchomość zakładowi - w celu rozbudowy sieci koniecznej do wykonania przyłączenia

 

- przewidywany termin zawarcia docelowej umowy sprzedaży gazu.

 

 


Projekt oraz budowa przyłącza

Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci można przystąpić do budowy przyłącza. Budowane jest ono według projektu technicznego (musi go wykonać projektant mający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych) i zgodnie ze zgłoszeniem do miejscowego starosty. Po zakończeniu budowy pracownicy zakładu gazowniczego dokonują jej odbioru technicznego, sprawdzają szczelność, dodatkowo sporządzany zostaje protokół kominiarski potwierdzający sprawność układu wentylacyjnego, zaś właściciel uiszcza opłatę za przyłączenie.

 


Umowa sprzedaży gazu


Kiedy zostanie dokonany odbiór przyłącza, można już podpisać ostateczną umowę sprzedaży gazu. W umowie określa się:

 

- strony umowy

 

- grupę taryfową odbiorcy i ilość dostarczanego paliwa gazowego

 

- termin, w k terminy odczytów licznika

 

- prawa i obowiązki stron umowy

 

- czas, na jaki umowa została zawarta, oraz zasady zmiany i wypowiedzenia umowy.

 

Po podpisaniu umowy zakład gazowniczy niezwłocznie instaluje gazomierz. W razie negatywnej decyzji uzyskanej z Zakładu Gazowniczego inwestor zmuszony będzie na koszy własny przedłużyć sieć instalacyjną lub zdecydować się na inny rodzaj nośnika ciepła do ogrzewania domu (np. ogrzewanie olejowe, elektryczne, baterie słoneczne, piec opałowy) i korzystania z gazu (butle gazowe).

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Co z tymi mieszkaniami? Liczba postów: 15 Grupa: Rynek pierw... Jeżeli szukasz mieszkania lub lokalu użytkowego na terenie Krakowa to odwiedź tego dewelopera https://www.mieszkania.inter-bud.pl/inwe stycje-w-sprzedazy Nie tyl...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 127 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Na jakich zasadach pracują agenci za granicą? Liczba postów: 11 Grupa: Pośrednik/Z... Zanim zaczniesz szukać pracy to przygotuj swoje aktualne CV Tym bardziej, jeśli na przykład chcesz wyjechać za granicę do pracy, bo akurat zapotrzebowanie na fa...
  • Czy pośrednik to zawód z przyszłością? Liczba postów: 8 Grupa: Prawo Ja akurat uważam, że warto robić to co się lubi i co na fascynuje zawodowo, bo jednak musi dawać satysfakcję. Jak nie na miejscu, to zawsze można wyjechać. Tym....
  • Wynajem mieszkań w Warszawie Liczba postów: 2 Grupa: Nieruchomoś... Gdzie warto zaglądać jeśli chodzi o ogłoszenia o mieszkaniach na wynajem w Warszawie? Jak macie coś sprawdzonego, gdzie faktycznie warto będzie zaglądać to dajc...

Ostatnio na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18322 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 81

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >