moc:


Stron: 1657 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ... innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych ... organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.3.przepisy ... opieki lub kurateli.2.świadek może odmwić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w 1 na odpowiedzialność ... uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej ... .2.jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną ... wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. w tym ostatnim ... stosuje się jednak przepisy działu viii.5.rada ministrw w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości ... zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach ...

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece

... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ... ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:1)prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2)prawu dożywocia,3)służebnościom ustanowionym ... wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy ktrego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez ... własności dbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 r. - prawa, ktre nie mogły być wpisane do księgi wieczystej ze względu na brak zgody wierzycieli ... błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności ... ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.2.roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. podstawą wpisu ostrzeżenia ...

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... zwierząt, ich części i produktw pochodnych, a także na fotografowanie i filmowanie mogące powodować niepokojenie lub płoszenie. 3. zezwolenia na pozyskiwanie ... ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 28) zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub ... obiektw podlegających ochronie prawnej; 29) zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych ... wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planw, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. ... ustala się miejsca, ktre mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osb mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. 3. za wstęp do parku narodowego ... znajdującego się w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. art. 67 ... obszaru. 2. utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi ... graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego. 2. w otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na ...

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne

... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... nieuzasadnionym poziomem cen.2.taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty wspłfinansowania przez przedsiębiorstwa ... wejścia w życie ustawy wybudowały z własnych środkw instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich właścicielami bądź użytkownikami, ... wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osb trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej ... regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach.2.rada ministrw może określić, w drodze rozporządzenia, szczeglne warunki przyłączania i dostarczania ... przez strony w drodze umowy.3.świadczenie usług, o ktrych mowa w ust. 2, nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości paliw lub energii poniżej ...

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku

... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ... oczywiście uzasadnione.art.100.1.strona w całości zwolniona od kosztw sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatkw, ktre obciążają ... .postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztw sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.art.9.minister sprawiedliwości określi ... wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.art.13.opłatę ...

Ustawa z dnia 26 października 1995 roku

... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ... banku przejmującego tę działalność. 3. bank przejmujący działalność wstępuje, z mocy prawa, w prawa i obowiązki strony umw o kredyt kontraktowy. jednocześnie ... . art. 3.1. podjęcie przez bank działalności, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu ... lub w grupie bankw, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środkw zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo ...

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ... uzasadnionych wypadkach nieruchomość lub jej część, o ktrej mowa w ust. 3, może być nadal administrowana przez organ wojskowy, nie dłużej jednak niż do ... upoważniony na podstawie odrębnych przepisw, nieruchomość ta lub jej część może być udostępniona przez organ wojskowy osobom prawnym lub fizycznym na podstawie ...

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na ... do ochrony dotyczących go danych osobowych.2.przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, ktrej dane dotyczą ...

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 roku

... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ... łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. art.3.informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy ... koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji niejawnych mogą korzystać z informacji uzyskanych przez policję, straż graniczną, żandarmerię ... innych zakłceniach czynności psychicznych ograniczających sprawność umysłową i mogących negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do zajmowania ... służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, ktrej nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony ... klauzulą: 1) "ściśle tajne" - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla niepodległości, nienaruszalności terytorium ... informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, ktrej nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesw rzeczypospolitej ... informacji niejawnych. 3.pełnomocnikiem ochrony w jednostce organizacyjnej może być osoba, ktra: 1) posiada obywatelstwo polskie, 2) posiada co najmniej ...

Jaki karnisz wybrać do współczesnego wnętrza

... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ... dostępne są w wielu rodzajach materiałw i kształtw, a oprcz nich przebierać możemy także w karniszach linkowych, szynowych i naokiennych. choć moda na ... , zakończone fantazyjnym ornamentem. bogactwo wzorw i materiałw sprawia, że możemy dopasować je praktycznie do każdego wnętrza. jeśli oprcz firanek planujemy ...

Stron: 1657 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19214 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 426

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >