samowola budowlana a art. 50 i 51 Prawa budowlanego

« Powrót do grupy: Przepisy prawne

23 lutego 2014, 20:43

Zgadzam sie: good 0 bad

Ciągnąca się półtora roku sprawa podwyższenia terenu o 1,5 m (celowa zmiana rzędnej) na sąsiedniej działce, z żądaniem wnioskodawcy JEDYNIE o zniwelowanie terenu zgodnie z warunkami zabudowy, poszła ostatecznie w takim kierunku, że wydana przez WINB decyzja wygląda tak, jak poniżej. Czy ktoś mógłby mi - prostej kobicinie - wytłumaczyć, o co w tym elaboracie chodzi? Będę wdzięczna i z góry dziękuję .
"Organ I instancji w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż inwestorka podczas prowadzenia robót bud. zw. z budową budynku mieszkalnego, dokonała istotnych i nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Ustalono również, że w dn... inwestorka złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy w PINB. Organ I instancji pismem z dn...., znak...., potwierdził przyjęcie (bez sprzeciwu) zawiadomienia o zakończeniu budowy przedmiotowego budynku mieszkalnego. PINB uznał, że z uwagi na fakt, że roboty budowlane przy budowie zostały zakończone, zastosowanie znajduje art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego i nie ma podstaw do zastosowania art. 50 ust.1, pkt. 4 Prawa budowlanego. Następnie organ ten uznał, że dokonane odstępstwa nie naruszają obowiązujących przepisów, w tym tech.-budowlanych w związku z czym należało przedmiotowe postępowanie umorzyć. Organ II instancji stwierdził na podstawie zgromadzonej dokumentacji sprawy, iż budynek mieszk. jednorodzinny został zrealizowany w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwolenia na budowę..... Stwierdzone odstępstwa od warunków udzielonego pozwolenia na budowę stanowią istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a, ust.5, pkt 1 ustawy z dn.7.07.1994 r. Prawa budowlanego. Zatem w przedmiotowej sprawie zachodził przypadek określony w art. 50 ust 1 pkt 4 ww. ustawy. Zaistnienie takiego stanu faktycznego obligowało organ I instancji do przeprowadzenia stosownego postępowania legalizacyjnego w trybie art. 50-51 Prawa budowlanego. W omawianym przypadku po wszczęciu postępowania PINB nie wstrzymał prowadzonych robót bud. w myśl art. 50 ww. ustawy. Dodatkowo roboty budowl. budynku zostały zakończone, inwestorka w trakcie trwające w PINB postępowania wyjaśniającego, złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy, a organ I instancji nie wniósł sprzeciwu....... W tej sytuacji więc nie było możliwości przeprowadzenia czynności naprawczych w trybie art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, gdyż na przeszkodzie stoi regulacja art. 51 ust. 1 tej ustawy. Należało więc przeprowadzić procedurę określoną w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 oraz rozważyć wydanie jednej z dwóch decyzji przewidzianych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 lub 2 ww. ustawy. Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie nakazu rozbiórki czy przywrócenia do stanu poprzedniego, ponieważ organ nakazuje powyższe w trybie art. 51 ust. 1 pkt. 1 tylko w przypadku, gdy występuje brak możliwości naprawy, tj. niedająca się usunąć niezgodność z przepisami, co w rozpatrywanym przypadku nie ma miejsca.Nie ma również podstaw do nałożenia na inwestorkę na podst. art. 51 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowl. w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem. W związku z powyższym organ II instancji podtrzymuje decyzję organu I instancji i umarza postępowania."

Zgłoś | Cytuj | Link
Reklamy Google

Komentarze

Dodaj komentarz

Zarejestruj się przez Facebook

Adres e-mail nie bedzie prezentowany w serwisie budnet.pl

Zaloguj się. Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie budnet.pl? Załóż je już teraz w mniej niż minutę.

 Kolor:  Rozmiar:

Obrazek nieczytelny? Wygeneruj nowy


Ostatnio na forum

  • Co zrobić, żeby się nie dac oszukać w czasie brani... Liczba postów: 23 Grupa: Przepisy pr... Ja przy takiej inwestycji skorzystałem z usług kancelarii http://www.paulewicz.pl/czym-sie-zajmuje my/ ktora dobrze przeprowadzila mnie przez caly proces i polec...
  • Porady Prawne Liczba postów: 91 Grupa: Przepisy pr... Uważam, że każda firma, w tym i budowlana, powinna mieć stały kontakt z adwokatem. Różne sytuacje się zdarzają, w tym tym bardziej na budowie. Czy to wypadki, c...
  • wycinka drzew Liczba postów: 9 Grupa: Przepisy pr... Zastanawiam się czy jeżeli wycinam drzewa na terenie firmy to muszę to gdzieś zgłosić czy jest taka sama procedura jak na wycinkę na terenie prywatnym ?
  • pożyczka na budowę domu Liczba postów: 8 Grupa: Przepisy pr... Zwykłam sprawdzać każdą ofertę pożyczkową dość dokładnie, głównie pada na RRSO, niewiele osób wie tak naprawdę co ten skrót oznacza, a na https://wygodnepozyczk...
  • profesjonalne biuro rachunkowe Liczba postów: 47 Grupa: Przepisy pr... Hej, ja we wszystkich sprawach korzystam z http://credotax.pl/Prowadzą moją księgowość działalności i poboczne inwestycje. Całkiem ok się sprawują, nie mogę nar...

Czytaj też

Społeczność budnet.pl ma już 15736 użytkowników

Użytkownicy online (6)

gości: 95

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >