wodomierz:


Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

Jak dbać o wodomierze?

... ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ... jak dbać o wodomierze? ... licznik wody wymienić i zalegalizować. należy pamiętać, że prawidłowo działające wodomierze pozwolą nam monitorować poziom zużywanej wody, a co za tym ... ilość zużycia kontrolowana jest poprzez wskaźniki wodomierzy. instalowanie ich bezpośrednio na terenie nieruchomości pozwala na kontrolę kosztw. ważne jednak ...

Bateria kuchenna - stojąca czy naścienna?

... ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ... znaczne jej napowietrzenie. podczas mycia warzyw czy rąk nie poczujemy rżnicy, a wodomierz pokaże oszczędność na poziomie 25-40%.[link2]kolejnym ważnym ...

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku

... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ... o ktrych mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7, w celu:1)zainstalowania lub demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza ... demontażu wodomierza głwnego,2)przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych ... ten, kto:1)uszkadza wodomierz głwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa ... wskazaną we wniosku, jeżeli:1)instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi ... )właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... ktrej mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z rżnicy wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach ... technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,2)jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ... zgodnie z art. 26 ust. 3, rżnicę wskazań między wodomierzem głwnym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,4)właściciel ...
Nieprawidłowo funkcjonujące liczniki wodne

Nieprawidłowo funkcjonujące liczniki wodne

... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ... widoczne gołym okiem. jednak mpwik nie uznało tego dowodu kwestionując rzetelność wodomierza. zarządca w trosce o dobro mieszkańcw wsplnot oddanych mu ... dociec skąd wzięły się rżnice wymieniono wszystkie liczniki w mieszkaniach na wodomierze wyższej klasy. rżnice nadal były widoczne. po licznych konsultacjach ... wskazywane na rozliczeniach zużycie odczytywane z licznika głwnego przekraczało stan wodomierzy znajdujących się w poszczeglnych mieszkaniach o 20-25% ... zarządca przedstawi dowody w postaci odczytw wykazujących rżnicę w zużyciach wodomierzy. w tej sprawie powołano rwnież licznych świadkw. ...

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2006 roku

... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ... usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość ... m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisw dotyczących przeciętnych norm zużycia ... planowanych taryf;4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztw;5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;6) możliwość wyodrębniania kosztw ... ilości świadczonych usług.2.ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy ... w wodomierze głwne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.3.w przypadku braku wodomierzy, o ktrych mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala ... świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku

... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ... ;cwg-cenę ciepła dla danej grupy taryfowej [w zł/gj];gcwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody w obiektach ... ciepłej wody w obiektach danego odbiorcy [w m3];gscwo-sumę odczytw wskazań wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do instalacji ciepłej wody we wszystkich ...

Nowoczesny system instalacji rur

... umożliwia zamontowanie na odejściach urządzeń pomiarowych np. ciepłomierzy lub wodomierzy. belki rozdzielacza wykonane są z mosiężnego profilu 1&rdquo ... . ich duży rozstaw (100 mm) umożliwia bezkolizyjne zamontowanie obok siebie wodomierzy lub ciepłomierzy. belki rozdzielacza można doposażyć w dodatkowe ...
Instalacja z patentem

Instalacja z patentem

... TECEflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ... teceflex został zaprojektowany do budowy wewnętrznych instalacji wody pitnej (od wodomierza, aż do rozdziału w mieszkaniu i na kondygnacjach), przyłączeń ...

Działki ogrodowe bądź ogrodnicze

... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna, - zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki, - za wywóz śmieci ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ... podlicznika lub ryczałtowo oraz tzw opłata energetyczna,-zużycia wody wg wskazań wodomierza lub ryczałtowo od 1m2 powierzchni działki,-za wywz śmieci i ...
Jak zabezpieczyć wodę przed zanieczyszczeniami? Zawory antyskażeniowe

Jak zabezpieczyć wodę przed zanieczyszczeniami? Zawory antyskażeniowe

... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. Wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą PN ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ... zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji wodociągowej, bezpośrednio za wodomierzem. wykonany jest z surowców najwyższej jakości zgodnie z normą pn ...

Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17310 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 130

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >