doręczyć:


Stron: 7 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Jak zmniejszyć podatek spadkowy

... tym uprawnieniu. Ale uwaga. Naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. Tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. Jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ... tym uprawnieniu. ale uwaga. naodwołanie podatnik ma tylko 14 dni od dnia jej doręczenia. tylko wwyjątkowych wypadkach można wystąpić o przywrócenie terminu ... od spadków i darowizn podatnik ma na jego zapłatę14 dni, licząc od daty jej doręczenia. jeśli zapłaci w terminie, nie mażadnych odsetek, bez względu na ...

Jaka jest opłata za odpis księgi wieczystej i gdzie można znaleźć formularze?

... ,00 zł.Wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ... 00 zł.wpis do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza ... zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego ...

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ... czas pełnienia służby w garnizonie, nie dłużej jednak niż do 30 dni od daty doręczenia prawomocnej decyzji o przydziale kwatery lub uzyskania innego lokalu ... odszkodowanie.2.od decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie ...

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku.

... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ... siedzibę kancelarii notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej ... siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z ...

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku

... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ... spłki mającej osobowość prawną,3)z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotw opodatkowania ... określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krtszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej ...

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku

... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ... wjta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia ...

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne

... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ... wojewdzkiego w warszawie - sądu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.3.postępowanie w sprawie odwołania od decyzji prezesa ... warszawie - sądu antymonopolowego odwołanie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.";4)w art. 479w 1 i 2, w art. 479, w art. 479oraz w ...
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku

... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ... warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentw, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.2.postępowanie w sprawie odwołania, o ktrym mowa w ust. 1, ... 1 i 2 stosuje się odpowiednio. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.art.26.1.prezes ure, do dnia 30 września roku poprzedzającego ...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ... każdej zmianie swego adresu.2.w razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.art.42.1.pisma ... miejscu widocznym na nieruchomości, ktrej postępowanie dotyczy; w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu ... sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając ... doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.2.pisma mogą być doręczone rwnież w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy ... się do akt sprawy.2.w przypadkach, o ktrych mowa w 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.art.48.1.pisma ...
System zdalnej kontroli przepływu towarów wprowadzony do firm budowlanych

System zdalnej kontroli przepływu towarów wprowadzony do firm budowlanych

... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. Inne firmy aktualnie wykorzystujące system RFID to AMEC, Lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ... podczas montowania, potwierdzenia odbioru części składowych, potwierdzenia doręczenia. inne firmy aktualnie wykorzystujące system rfid to amec, lafarge ...

Stron: 7 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19217 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 198

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >