przekazać:


Stron: 62 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku

... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ... przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałw oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie do 3 miesięcy ... postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac lub badań i przekazania tego opracowania wojewdzkiemu konserwatorowi zabytkw w terminie ...

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ... dopełnia obowiązku poinformowania osoby, ktrej dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych ... )wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę,5)zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,6)usunięcie danych osobowych.2.decyzje ... z tego obowiązku.rozdział7przekazywanie danych osobowych za granicęart.47.1.przekazanie danych osobowych za granicę może nastąpić jedynie wtedy, gdy kraj ...

Przekazanie domu przy pomocy zapisu windykacyjnego

... przekazanie domu przy pomocy zapisu windykacyjnego ... .[link1]mwiąc najprościej, wprowadzone niedawno zmiany w prawie pozwalają np. na przekazanie domu żonie, samochodu synowi, a działki nad jeziorem narzeczonej ... zapisu windykacyjnego z zastrzeżeniem warunku lub terminu. gdyby ktoś uzależnił przekazanie domu od spełnienia się jakiegoś warunku lub nastąpienia terminu ... jeszcze kilka lat temu niemożliwe było przekazanie w spadku konkretnej rzeczy. zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami można było jedynie dysponować ...

Przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa

... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.Kiedy usługaSkutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku VAT uzależnione są od tego ... infrastruktury na gruncie podatku VAT uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ... przyszłym tygodniu zajmiemy się skutkami w podatku dochodowym.kiedy usługaskutki przekazania infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego ... przekazanie infrastruktury technicznej nie powinno być opodatkowane, bo następuje w związku z działalnością przedsiębiorstwa ... infrastruktury na gruncie podatku vat uzależnione są od tego, czy zakwalifikujemy to przekazanie jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. zarówno ... sieci energetycznej nienależącej do wnioskodawcy, a następnie jej nieodpłatne przekazanie (nakładów na niej) na rzecz zakładu energetycznego nie stanowi ... nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej – w zależności od tego, czyją jest ona własnością – może być uznane za dostawę albo za usługę. kontrowersje ...
AKME Liderem Filantropii

AKME Liderem Filantropii

... firma przeznaczyła na cele charytatywne. Odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – Udział w akcjach społecznych ... Darczyńców. Wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ... firma przeznaczyła na cele charytatywne. odsetek dochodów przed opodatkowaniem przekazany społecznie wyniósł więc 1,5 proc. – udział w akcjach społecznych ... darczyńców. wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla firm, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm ... przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firm, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed ... kategorii firm, które największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem przekazały na cele społeczne. ...

Czego potrzeba najemcom?

... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ... podpisaniu umowy najmu, odgrywając istotną rolę w procesie przygotowania i przekazania powierzchni najmu. do obowiązkw osb na tym stanowisku należy koordynowanie ... uwzględniać te zmiany. to właśnie rac przygotowuje dokumentację potrzebną w procesie przekazania powierzchni i bierze w nim czynny udział. dodatkowo zadaniem ...

Czasami podatek płaci wspólnota i jej członkowie

... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ... gospodarka zasobami mieszkaniowymi i to bezwzględu na cel, na jaki zostaną przekazane (czyli nawet gdyby wspólnotaprzeznaczała je na gospodarowanie zasobami ... zasobówmieszkaniowych, należy zaliczyć do dochodów, które bez względu na cel,na jaki zostaną przekazane, podlegać będą opodatkowaniu podatkiemdochodowym ...
Firma Lange Łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. Przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów.

Firma Lange Łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. Przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów.

... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. Dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. Przy użyciu odkurzacza STARMIX HS PA 1455 KFGFW ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę Lange Łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... Ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ... przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze strażackie przekazane w czerwcu komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej ... meldunek z podziękowaniami i opisem ogromu robót, jakie zostały wykonane za pomocą przekazanego sprzętu. przy użyciu odkurzacza starmix hs pa 1455 kfgfw ... firma lange łukaszuk sp.j. pomaga powodzianom. przekazanie odkurzaczy do oczyszczania domów. ... już w trakcie szkolenia zauważyli, że po zakończeniu działań powodziowych, przekazany przez firmę lange łukaszuk sprzęt idealnie sprawdzi się jako część ... ogromną pracę wykonali strażacy, żołnierze oraz ratownicy, co więcej sprzęt przekazany przez prywatne firmy oraz instytucje pozarządowe pozwolił pracować ... pomagających dołączyła również firma lange łukaszuk sp.j. , która nieodpłatnie przekazała dwa odkurzacze starmix hs pa 1455 kfg fw, przeznaczone m.in. ... osuszaniu zalanych domów i mieszkań przed zbliżającą się zimą. firma lange łukaszuk przekazała sprzęt pomagający powrócić do normalnego życia. dwa odkurzacze ...

Protokół przekazania terenu i placu budowy

... Protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ... protokół przekazania terenu i placu budowy ... protokł przekazania terenu i placu budowy spisany dnia ....................................................... w ...................................... ...

Ustawa z dnia 12 października 1994 roku

... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ... obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość może być też przekazana w razie braku dokumentacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2. w tym ... zasadach określonych ustawą podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1, mogą rwnież zostać przekazane nieruchomości:1)spłek handlowych powstałych w wyniku przekształceń ... aktu notarialnego, na zasadach określonych ustawą gminie mogą rwnież zostać przekazane budynki mieszkalne oddane przez skarb państwa do odpłatnego korzystania ... względu na miejsce położenia tych nieruchomości oświadczenia o zamiarze ich przekazania wraz z:1)pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych urządzonych dla przekazywanych ... budynkw i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości ... lokalu we wsplności prawo użytkowania wieczystego obciąża grunt gminy.art.7.1.przekazanie nieruchomości jest nieodpłatne i pomniejsza z dniem przekazania ... i nr 113, poz. 547), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.2.(skreślony).art.3.1. przekazaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą podlegać nieruchomości, w stosunku ... skład nieruchomości, ktrej nie wykonano do dnia przekazania nieruchomości.2.przekazaniu nie mogą podlegać nieruchomości lub ich części, w ktrych są położone ... urządzeń,3)informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zostały w przekazanych obiektach przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat.1a.nieruchomość ... do zmiany tej umowy.3.zmiana umowy polega na wyłączeniu z przedmiotu umowy przekazanych budynkw mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu ...

Stron: 62 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19239 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 84

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >