Prawo – lista artykułów

Warto sprawdzić: księgi wieczyste.

Zanim kupisz nieruchomość – sprawdź jej księgę wieczystą.

Nowe działania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Po niezbyt udanych próbach wprowadzenia w życie takich pomysłów jak AWI, CFC czy klauzula obejścia prawa podatkowego, OECD dzięki CRS (Common Reporting Standard) znowu zmierza do ujednolicenia prawa podatkowego. Wizja uszczelnienia systemu fiskalnego, zminimalizowania negatywnych zjawisk unikania opodatkowania oraz przeciwdziałania ukrywaniu dochodów w przyjaznych podatkowo jurysdykcjach została już roztoczona. Można mieć jednak uzasadnione wątpliwości, czy zmiany faktycznie się dokonały. Państwa członkowskie nie są gotowe na wdrożenie rekomendowanych przez Radę wytycznych. Optymalizacji i międzynarodowego planowania podatkowego nie da się tak po prostu zabronić. Każdy ma bowiem prawo do ochrony własnego majątku i powinien z tego prawa aktywnie korzystać.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie za pracę przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług po zmianach?

Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. wyniesie ona 12 zł brutto.

Izolacyjność cieplna budynków - zmiany w przepisach budowlanych

W styczniu 2017 roku wejdzie w życie drugi etap zmian rozpisanych w Nowych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana wymagań dotyczących izolacji obiektów ma prowadzić do systematycznej poprawy efektywności energetycznej budynków – aż do 2021 roku. Zmiany podyktowane są oszczędnościami na kosztach eksploatacji dla właścicieli i użytkowników budynków.

Użytkowanie wieczyste gruntu będzie mogło przejść na własność

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje przepisy, dzięki którym użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność, a zmiany mogą wejść w życie już od nowego roku. Co te modyfikacje mogą oznaczać dla właścicieli mieszkań?

Elektrownie wiatrowe i ich status prawny

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych określa warunki, tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Przejrzyste księgi wieczyste online.

Przeglądanie ksiąg wieczystych online to prosty sposób na zdobycie wszystkich niezbędnych informacji o nieruchomościach.

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie jej - zgodne z prawem

W odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują kilka możliwości jego skutecznego zakończenia. – Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenie umowy są przykładami dwóch instytucji prawa materialnego, które uprawniają do zakończenia stosunku zobowiązaniowego. – mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się w doradztwie prawnym. – W praktyce pojęcia te są często używane zamiennie. Niestety niesłusznie i błędnie, co powoduje dla stron późniejsze, negatywne konsekwencje. – dodaje. Czym zatem różnią się od siebie wypowiedzenie umowy i odstąpienie od niej oraz jakie są skutki niewłaściwego zakończenia realizacji umowy z kontrahentem?

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka dotyczy tylko osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie polegające na tym, że pozbywamy się swoich długów, ale jednocześnie tracimy majątek, który został przez nas dotychczas zgromadzony. W ocenie ustawodawcy, podstawowym celem wprowadzenia tej instytucji prawnej była możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego stwarzającego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej szansy na dalsze życie "bez obciążeń", czego konsekwencją jest zwolnienie niewypłacalnego dłużnika z zobowiązań (pismo z dnia 24 maja 2012 r. Podsekretarz Stanu, DD3/0602/39/IMD/12/BMI9-6540, Biul.Skarb. 2012/3/14-15).

Pracodawca ma obowiązek chronić swoich pracowników przed elektrosmogiem

Od początku lipca 2016 r. wszystkich pracodawców w Polsce obowiązują przepisy określające wymagania w zakresie emisji pola elektromagnetycznego. Przez lata uważano, że szkodliwe dla zdrowia jest jedynie pole magnetyczne, a nie elektryczne. Dziś wiadomo już, że w dużym stopniu szkodzi również pole elektryczne . Otaczają nas przewody, linie wysokiego napięcia, sieci wi-fi, sprzęty emitujące promieniowanie, nie mówiąc o telefonach komórkowych.


Stron: 93 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Jooble

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 22314 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 221

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >