ocena zgodności:


Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

Obowiązkowy Znak PN (Pol­ska Norma) dla produktów budowanych

... ... ochrony interesw i praw konsumentw. jest ona ważna w przypadku wyrobw, dla ktrych ocena zgodności nie jest wymagana przepisami prawa lub jest wymagana ... że często podstawą do uzyskania prawa do umieszczenia znaku na wyrobie jest ocena zgodności (częstokroć z kryteriami nie zawsze dostępnymi dla konsumenta ... ochrony interesw i praw konsumentw. jest ona ważna w przypadku wyrobw, dla ktrych ocena zgodności nie jest wymagana przepisami prawa lub jest wymagana ... że często podstawą do uzyskania prawa do umieszczenia znaku na wyrobie jest ocena zgodności (częstokroć z kryteriami nie zawsze dostępnymi dla konsumenta ... wymagana przepisami prawa lub jest wymagana w ograniczonym zakresie. wwczas ocenę zgodności zawsze przeprowadza strona trzecia – jednostka certyfikująca ... system (np. 1; 1+; 2; 2+;3 i 4). w systemach 3 i 4 udział strony trzeciej w ocenie zgodności nie występuje lub jest ograniczony do niezbędnego minimum ... zgodności wyrobu z odpowiednią normą en, iso lub iec.[link4]w obszarze obowiązkowej oceny zgodności, wymagania zasadnicze dyrektywy mogą nie obejmować ... dyrektyw, ktre jego dotyczą. nabywca nie ma przy tym pewności, kto dokonywał oceny zgodności. weryfikacji spełnienia zasadniczych wymagań przez wyrb (i ...

Wyroby budowlane na europejskim poziomie

... ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ... będzie ona poświęcona istotnemu i aktualnemu zagadnieniu, jakim jest „ocena zgodności wyrobw budowlanych w świetle wymagań unii europejskiej i europejskich ... europy dla wyrobw budowlanych nr 305/2011 oraz zagadnień związanych z systemem oceny zgodności wyrobw budowlanych w świetle przepisw unii europejskiej ... przepisw unii europejskiej. podczas konferencji nie zabraknie też problematyki oceny zgodności stalowych i aluminiowych elementw konstrukcyjnych w oparciu ...

Zajęcie mienia pod drogę lege artis

... ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ... pozostałym zakresie umorzono postępowanie. trybunał konstytucyjny stwierdził, że ocena zgodności z zasadą poprawnej legislacji powinna być dokonywana w ...

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku.

... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ... producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.62.1.maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi ... ładunkw powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.2.jeżeli przy ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku

... oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi ... wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodności;4)"wytycznych eota" - należy przez to rozumieć "wytyczne ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem ce. ...
Czego wymagać od producenta okien i drzwi?

Czego wymagać od producenta okien i drzwi?

... wymogami. Jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie Polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. Obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. Dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ... wymogami. jeżeli istnieje taka prawna konieczność producent powinien zaangażować w ocenę zgodności z normami niezależną jednostkę, posiadającą odpowiednie ... dotychczas wprowadzenie do obrotu na terenie polski odbywało się na podstawie oceny zgodności z aprobatą techniczną. obecnie od 1 lutego 2007r obowiązuje ... dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. dokonanie przez producentów oceny zgodności wyrobów z przedmiotową normą upoważnia do oznaczania ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku

... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... ;3)wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobw budowlanych.2.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1 ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ... zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem ... się, co następuje:rozdział1przepisy oglne1.rozporządzenie określa:1)systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą ... rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu ...
Silka i Ytong Vademecum część V: Co warto wiedzieć o certyfikatach i wymaganiach technicznych

Silka i Ytong Vademecum część V: Co warto wiedzieć o certyfikatach i wymaganiach technicznych

... europejską lub krajową aprobatą techniczną. Znak budowlany B można stosować po ocenie zgodności z Polską Normą (PN-B) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym B. Uzyskanie znaku CE lub B wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. Uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty Zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ... europejską lub krajową aprobatą techniczną. znak budowlany b można stosować po ocenie zgodności z polską normą (pn-b) lub krajową aprobatą techniczną. ... lub znakiem budowlanym b. uzyskanie znaku ce lub b wiąże się z koniecznością oceny zgodności danego produktu przez jego producenta i wydanie na własną ... producenta i wydanie na własną odpowiedzialność deklaracji zgodności. uprawnienie do oceny zgodności danego produktu potwierdzają certyfikaty zakładowej ...
Jaki materiał izolacyjny wybrać?

Jaki materiał izolacyjny wybrać?

... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ... o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz m.in. wymagane systemy oceny zgodności dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych stanowiące załącznik ... budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. wspomniane systemy oceny zgodności obligują producentw wyrobw budowlanych m.in. do uzyskania ...
Okna VELUX ze znakiem zgodności CE

Okna VELUX ze znakiem zgodności CE

... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, VELUX już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ... znakowania produktów dopiero od 1 lutego 2009, velux już teraz zakończył procedury oceny zgodności dla najbardziej popularnych typów okien do poddaszy”– ...

Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17362 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 125

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >