program funkcjonalno-użytkowy:


Pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, a może własne biuro za dotację unijną?

Pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, a może własne biuro za dotację unijną?

... ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ... projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys użytkowy, kosztorys inwestorski, badania ...
Pierwszy obiekt Parku LifeScience Jagiellońskiego Centrum Innowacji

Pierwszy obiekt Parku LifeScience Jagiellońskiego Centrum Innowacji

... ... tej chwili projektuje kolejne budynki. Zespół ekspertów PM Group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. Zespół ekspertów PM Group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ... tej chwili projektuje kolejne budynki. zespół ekspertów pm group opracował program funkcjonalno-użytkowy dla oddawanego właśnie do użytku budynku nr 1 ...

Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 roku

... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ... projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy są odrębnymi opracowaniami, w ktrych wydziela ... inwentaryzacja powykonawcza.rozdział4zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego15.program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztw ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku

... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ... kosztw.2.podstawę obliczenia planowanych wartości robt budowlanych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)wskaźniki cenowe.3.składniki kosztw ustala ... procentowy.2.podstawę obliczenia planowanych kosztw prac projektowych stanowią:1)program funkcjonalno-użytkowy;2)planowane koszty robt budowlanych;3)wskaźniki ...
Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych

Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych

... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ... prawnych dokumentacja projektowa opisująca przemiat zamówinia na roboty budowlane program funkcjonalno-użytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ...

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17316 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 157

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >