protokół:


Stron: 11 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Roboty budowlane. Czy w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą można określić procedury odbiorów prac budowlanych?

Roboty budowlane. Czy w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą można określić procedury odbiorów prac budowlanych?

... daty otrzymania wezwania),  czas trwania odbioru, konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania), skutki nie podpisania protokołu, tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ...

Czy w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą można określić procedury odbiorów prac budowlanych?

... daty otrzymania wezwania), - czas trwania odbioru,- konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),- skutki nie podpisania protokołu,- tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ... od daty otrzymania wezwania),-czas trwania odbioru,-konieczność sporządzenia protokołu odbioru oraz ich formy (np. wypełnienie gotowych formularzy, wymienienie ... przedstawicieli stron upoważnionych do ich podpisywania),-skutki nie podpisania protokołu,-tryb postępowania, gdy zgłoszony do odbioru etap ma wady (usunięcie ...

Dopłaty do korektorów słonecznych uległy zmianie

... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ... wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku- data protokołu odbioru przedsięwzięcia nie może być wcześniejsza niż data podpisania ... możliwości kontroli inwestycji na następujących zasadach:- 2 miesiące od otrzymania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, co także budzi komentarze ...

Jak RP szanuje prawo własności?

... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ... przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji.w sprawie tej skarżący zygmunt i zofia ... naruszenie ich prawa do niezakłconego poszanowania mienia zagwarantowanego w art. 1 protokołu 1 do konwencji w odniesieniu do nieruchomośi gruntowej, ktrą ...

Bezprzewodowy panel sterujący pracą pompy ciepła

... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ... technologicznych, pracujących w oparciu o bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują ... bezprzewodową technologię opartą na protokole z-wave. wszystkie urządzenia pracujące na protokole z-wave komunikują się na tej samej płaszczyźnie, aby ...

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 roku.

... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ... uprawnioną osobę.2.odbir rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole ... budowy lub w protokole odbioru technicznego.3.wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczeglności:1)użytkownika ...

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ... przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje ... podpisują inspektor i kontrolowany administrator danych, ktry może wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu ... wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.3.w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego administratora danych, inspektor czyni ...

Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków

... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ... .ustalenia przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenia woli osb, ktre stawiły się w ... stabilizacja może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych.4.wzr protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celw ewidencji gruntw ...

Montaż desek na podgrzewanej podłodze

... częścią jest tabela z instrukcjami rozpisanymi na poszczeglne dni. podpis pod protokołem powinien złożyć kierownik budowy oraz inwestor. dla niektrych ... instalowana podłoga. przeprowadzenie tej czynności powinno być udokumentowane protokołem. sama instrukcja wygrzewania, jak i protokł są z reguły dostarczane ...

Inteligentny dom - czyli przede wszystkim bezpieczeństwo

... powoduje, że wszelkie prby nieuprawnionego dostępu zostają udaremnione. otwarcie protokołu rwnież jest kontrolowane, co oznacza, że transmisje wymagają ... okna, rolety, bramy) ma kardynalne znaczenie dla bezpieczeństwa. korzystanie z protokołu radiowego io-homecontrol jest więc gwarancją niezawodnej transmisji ...

Stron: 11 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17309 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 201

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >