protokół:


Stron: 11 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ... protokł podpisać. odmowę lub brak podpisu ktrejkolwiek osoby należy omwić w protokole.art.69.1.protokł przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony ... innych dokumentw mających znaczenie dla sprawy.art.71.skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne ... przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.2.w protokołach przesłuchania osoby, ktra złożyła zeznanie w języku obcym ... istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.art.15.postępowanie administracyjne ... prawnych.2.pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.3.pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis ...

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku

... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ... postępowania.2.przez pismo wnoszone do sądu rozumie się rwnież składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub ... się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.2.wniosek o przyznanie należności, o jakich mowa w ust ...

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ... , protokł podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany ... czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 9. w przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokł podpisuje tylko osoba wykonująca ... czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 10. protokł, o ktrym mowa w ust ...

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 roku

... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ... budynku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami ... przydziałw lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną ...

Formalne wymagania związane z zakończeniem budowy domu

... odbiorem domu inwestorzy powinni zwrcić uwagę na umowy zdostawcami mediw wraz z protokołami odbioru przyłączy. umowy te zawierane są przeważnie na początku ... powinno być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,umowy z dostawcami mediw,protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym ... projekt sp. z o.o, z zachodniopomorskiego, ekspert budowy silka ytong.poszczeglne protokoły to, w zależności od rodzaju instalacji, a także regionu polski ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli. 4. Wzór protokołu powinien obejmować w ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ... obowiązkowej kontroli, sporządza protokł w 2 egzemplarzach. jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi (właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzr protokołu obowiązkowej kontroli. 4. wzr protokołu powinien obejmować w szczeglności ...

Rozporządzenie z dnia 23 października 2006 roku

... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ... momencie dokonanego pomiaru. 80.wyniki kontroli okresowej przedstawia sięw protokole kontroli okresowej, w ktrym zamieszcza się wykaz koniecznych robt ... odpowiadającej zakresowi opinii,c)projekty opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń ... opracowane w okresie użytkowania budowli,d)protokoły kontroli okresowych,e)protokoły badań, pomiarw i sprawdzeń sporządzone w całym okresie użytkowania ...

Ustawa z dnia 30 maja 1996 roku

... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ... .19.1.przekazanie agencji mienia, o ktrym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu ... formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.2.sporządzenie protokołu, o ktrym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki ...

Kiedy powstaje przychód z działalności budowlanej?

... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to Alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ... określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, to alfa powinna wykazać przychód podatkowy ... budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zwykle na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego akceptację przez inwestora ... przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót (zob. np. interpretacja izby skarbowej w bydgoszczy ...

Jawność finansów w spółdzielni

... spółdzielni o dostarczenie mu odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych, faktur ... zeskanowane dokumenty. Dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji i roczne ... treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.Większość spółdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ... zeskanowane dokumenty. dostępne tam powinny być:- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne ... :- treść statutu, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organw spłdzielni, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe.większość spłdzielni jednak ...

Stron: 11 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17208 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 247

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >