książka obiektu:


Stron: 2 ▾ Skocz do strony
1 2  ▸

 Utrzymanie i kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych

Utrzymanie i kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych

... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. Dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. Do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ... form dokumentowania stanu technicznego budynków mieszkalnych jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. dokument ten, którego wzór i sposób prowadzenia ... stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania budynków. do książki obiektu budowlanego dołączona jest dokumentacja dodatkowa, która powinna ... prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, obligując ich do prowadzenia książki obiektu budowlanego, a także przeprowadzania okresowych kontroli ...

Rozporządzenie z dnia 23 października 2006 roku

... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ... przejmowania budowli morskich do użytkowania;3)dokumentacja odbioru budowli morskiej;4)książka obiektu budowlanego;5)instrukcja użytkowania oraz konserwacji ... betonowych elementw budowli morskiej 14.właściciel lub zarządca załącza do książki obiektu budowlanego dokument zawierający wyniki inwentaryzacji elementw ... morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej. 63.wyrżnia się następujące ...

Dla obiektu potrzebna jest książka

... handlowego. Czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... Jestem właścicielem obiektu handlowego. Czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... Tak. Właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ... jestem właścicielem obiektu handlowego. czy powinienem prowadzić dla niego książkę obiektu budowlanego? ... tak. właściciel lub zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego w odniesieniu do każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego ...

Za brak kontroli budynku właściciel zapłaci karę

... płaszczyznę poziomą. Jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ... płaszczyznę poziomą. jeżeli jednak budynki wchodzące w skład kompleksu mają własną książkę obiektu budowlanego, to powierzchnia dachu powinna być liczona ...
Piękny i dokładnie wykonany dach od podstaw.

Piękny i dokładnie wykonany dach od podstaw.

... dokumentację. Każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. Do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ... dokumentację. każdy budynek, nawet mały domek jednorodzinny, musi posiadać książkę obiektu, gdzie powinno się wpisywać wszystkie przeglądy. do corocznych ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... art. 29 ust. 1,dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych." ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ... art. 29 ust. 1,drg lub obiektw mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisw o drogach publicznych.";art ... gazowych.";w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ktrym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli ...
Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

... kontroli powinien być sporządzony protokół, którego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ...

Obowiązki nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stanu technicznego budynku

... o stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ... oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku

... w sprawie książki obiektu budowlanego ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ... rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. ...

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

... kontroli powinien być sporządzony protokół, którego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ... kontroli powinien być sporządzony protokł, ktrego oryginał należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektw ...

Stron: 2 ▾ Skocz do strony
1 2  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17912 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 67

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >