służebność:


Stron: 6 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku

... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ... )ustanowienie drogi koniecznej;2)rozgraniczenie nieruchomości;3)stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.2.opłatę w kwocie 100 złotych ... dokonany na tej samej podstawie prawnej.3.od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował ...

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 roku.

... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ... mieszkańcom jednej albo kilku wsi,2)wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan ... wsplnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogłowi uprawnionych do wykonywania służebności,3)powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańcw ...

Rozporządzenie z dnia 17 września 2001 roku.

... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ... oznacza się według zasad określonych w 41.4. w przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale iii księgi wieczystej prowadzonejdla nieruchomości ... wieczystym",c) łam 8 "wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,4) dział iv:a) łam 2 "numer bieŝący wpisu" - dalszy ...

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku

... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ... )ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,j)umowy depozytu nieprawidłowego,k)umowy spłki (akty założycielskie ... ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym rwnież nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz ktrej ...

Co to jest księga wieczysta i jakie są jej funkcje?

... obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,2) prawu dożywocia,3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji ... ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem ...

Nowy projekt ustawy mający wprowadzić instytucję - prawo zabudowy

... instalacje przesyłowe, co wydaje się na chwilę obecną alternatywnym rozwiązaniem do służebności przesyłu.prawo zabudowy miałoby być ustanawiane na minimum ... swoim prawem – sprzedać, a także ustanowić na nim inne prawa rzeczowe: służebności, użytkowanie oraz hipotekę. prawo zabudowy podlegać będzie rwnież ...

Czasem warto kupić działkę z rurami i kablami

... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. Dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ... dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od posiadacza służebności gruntowej w złej wierze. dotyczyto nawet sytuacji, gdy nie ma ...

Mieszkanie z licytacji tańsze nawet o 2/3

... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. Licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. Istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ... cena wywoławcza na licytacji komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ... komorniczej znacznie odbiega od wartości lokalu. licytant nabywa nieruchomość bez służebności i obciążenia na hipotece. istnieje ryzyko, że nowy właściciel ...

Co zrobić, kiedy nie ma dojazdu do działki

... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ... dostępu do drogi publicznej, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. należy w nim wskazać, na czym służebność ma ...

Umowa dożywocia, czyli mieszkanie za opiekę

... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). Rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.Interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ... przez czynność prawną po wpisaniu do księgi wieczystej (z wyjątkiem niektórych służebności). rozszerzona skuteczność zabezpiecza prawa dożywotnika.interesom ...

Stron: 6 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17885 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 171

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >