wniosek:


Stron: 123 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

... ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ... administracji oglnej lub inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisw, na wniosek organu wojskowego, przekazują mu w zarząd grunty stanowiące ... odrębnych przepisw przejmuje ją z dniem 1 stycznia roku kalendarzowego, jeżeli wniosek o wygaśnięcie jej zarządu został złożony przez organ wojskowy do ... .rada sprawuje nadzr nad działalnością agencji, a w szczeglności:1)występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania prezesa agencji,2)ocenia wykorzystanie ... agencji i kierunkw rozdysponowania środkw finansowych, a także występowanie z wnioskami do ministra obrony narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej ... o ktrych mowa w ust. 3 i 4, w okresie od dnia złożenia przez organ wojskowy wniosku o wygaśnięcie zarządu nieruchomością lub jej częścią do ustalonej w ... właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.3.niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowdca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie ...

28 czerwca 2014 r. odbyła się Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

... ... rwnież nagrody specjalne, w tym regionalne – kandydatury zgłoszone na wniosek patronujących inicjatywie urzędw marszałkowskich i wojewdzkich oraz ... marszałkowskich i wojewdzkich oraz oglnopolskie – kandydatury zgłoszone na wniosek mazowieckiego zrzeszenia handlu przemysłu i usług.organizatorzy ... rwnież nagrody specjalne, w tym regionalne – kandydatury zgłoszone na wniosek patronujących inicjatywie urzędw marszałkowskich i wojewdzkich oraz ... marszałkowskich i wojewdzkich oraz oglnopolskie – kandydatury zgłoszone na wniosek mazowieckiego zrzeszenia handlu przemysłu i usług.organizatorzy ...

Dochodzenie roszczeń w sprawach medycznych poza sądem

... ... urzędzie wojewdzkim ze względu na miejsce położenia szpitala). przedmiotowy wniosek może zostać złożony przez pacjenta szpitala lub jego przedstawiciela ... szpitala lub jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku śmierci pacjenta wniosek może zostać złożony przez spadkobiercw pacjenta. wniosek należy złożyć ... urzędzie wojewdzkim ze względu na miejsce położenia szpitala). przedmiotowy wniosek może zostać złożony przez pacjenta szpitala lub jego przedstawiciela ... szpitala lub jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku śmierci pacjenta wniosek może zostać złożony przez spadkobiercw pacjenta. wniosek należy złożyć ... .[link2]postępowanie przed wojewdzką komisją zostaje wszczęte z chwilą złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego (we właściwym urzędzie wojewdzkim ... dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, wskazanie co jest przedmiotem wniosku, tj. zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrj zdrowia lub śmierć pacjenta ...

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 roku

... ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ... .2 „rodzaj dziennika” - rodzaj dziennika, w ktrym zarejestrowano wniosek o wpis lub w ktrym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,c)1.8 ... akt” - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod ktrym znajduje się wniosek,f)1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi&rdquo ... systemie informatycznym;2)adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji ... rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;3)wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka ...

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ... postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu.2.jeżeli wskutek ... zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku - kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.art.31.1.organizacja społeczna ... terenowymi organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.3.z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:1 ... w imieniu strony.art.34.1.organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej ... wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w ktrej przepis prawa wymaga wniosku strony. organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania ... może zwrcić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... ... "2. Właściwy organ samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy ... "art. 30 ust. 5";w art. 32:w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1) złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ... "2. Właściwy organ samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ... zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 pkt 4", ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia ... odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. wniosek powinien zawierać: charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby ... . 5. inwestor, po spełnieniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 3, występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu ... organ o wykonaniu obowiązkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznowienie robt budowlanych. 3. właściwy ... gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania ... i decyzji o pozwoleniu na budowę.",dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. wzory wniosku i oświadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczeglności ...

Opłaty. Stawki

... ... 20 zł - od większości wniosków dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 150 ... 20 zł - od większości wniosków dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ... - 20 zł - od większości wnioskw dotyczących nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości ... nieruchomości rolnych- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha- 15 ... dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności- 500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na ...

Lokal może wykupić najemca bez zaległości czynszowych

... ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.Wniosek o wykupAby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. W ... architektonicznych.Wniosek o wykupAby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. W tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.Wniosek o wykupAby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. W ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ... obiektach zabytkowych o szczególnych walorach, na przykład architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w ... architektonicznych.wniosek o wykupaby wykupić mieszkanie, najemca powinien złożyć wniosek. w tym celu wypełnia gotowy formularz, który dostanie w biurze ...

Księgi wieczyste - dział

... ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. Wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... syna właściciela) przez najbliższych 5 lat;Ciekawostka - O tym, że wpłynął wniosek o wpis, dowiedzieć się można przeglądając księgę wieczystą. Na marginesie ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. Wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ... wieczysta jest to urzędowy rejestr, ktry określa stan prawny nieruchomości. wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa właściciel, notariusz (ten ktry ... się go w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości. wypełnia się wniosek na dostępnym tam formularzu i dołącza np. akt własności nieruchomości ... że księga wieczysta jest dość obszerna, dlatego istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu. w tym przypadku należy uiścić opłatę w wysokości ... dokonania rozporządzenia potrzebny jest wpis w księdze wieczystej, chwila złożenia wniosku o wpis jest rozstrzygająca dla oceny dobrej lub złej wiary nabywcy ...

Dziś ostatni dzień na skorzystanie z abolicji podatkowej

... ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.Termin nie do przywróceniaAbolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... owiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ... rozwiązańabolicyjnych skorzystać, najpóźniej dziś trzeba złożyć bądź wysłać dourzędu skarbowego wniosek o jej przyznanie.termin nie do przywróceniaabolicjanie ... ustawowego nie można w tym zakresie w żadensposób przedłużyć. warto pamiętać, że wniosek o przyznanie abolicjimożna np. przesłać pocztą, złożyć w polskim ... polskim fiskusem - mimo że mieli taki obowiązek - mogą jeszcze dziś złożyć wniosek o przyznanie abolicji podatkowej ... . dziśjest ostatni dzień na skorzystanie z niej. podatnicy, którzy nie złożąwniosku o przyznanie abolicji, najpóźniej dziś stracą do niej prawobezpowrotnie ... wybierze podatnik starający się o nią.wybór formy będzie polegał na zaznaczeniu na wniosku pit-azodpowiedniego kwadratu.organ podatkowy na wniosek podatnika ...

Stron: 123 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19209 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 268

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >