28 czerwca 2014 r. odbyła się Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

28 czerwca 2014 r. odbyła się Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

Wieka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności” zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, organizacji biznesowych oraz Laureaci Projektu RZETELNI Czytaj dalej

 

28 czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom IV edycji Projektu „RZETELNI”, które poprowadzili Maria Niklińska i Krzysztof Ibisz.

 

 

Wieka Gala „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności” zgromadziła przedstawicieli świata biznesu i polityki. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, organizacji biznesowych oraz Laureaci Projektu RZETELNI. Wieczór był znakomitą okazją do świętowania sukcesu tegorocznej edycji Projektu, 25-tej rocznicy pierwszych wolnych wyborów, 10 lat obecności Polskich w strukturach Unii Europejskiej oraz jubileuszu 5-ciu lat istnienia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług. Zebranych gości powitał gospodarz wieczoru Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług, zaś słowa uznania dla Laureatów projektu,  w formie listu skierował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Pan Olgierd Dziekoński. 

 

 Czytaj również: Polska Gmina najlepiej zarządza energią w całej Unii Europejskiej

 

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów, kolejny raz wyłoniła Laureatów Projektu „Rzetelni”. Nagrodzeni Certyfikatami  to podmioty, o których śmiało można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, partnerem, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych.

 

 

Projekt „RZETELNI” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

- Rzetelni w Biznesie

- Rzetelni w Ochronie Zdrowia

- Rzetelny Samorząd

- Rzetelna Instytucja

- Rzetelny Menedżer

- Rzetelny Pracodawca

 

 

Ponadto, Rada Programowa przyznała również Nagrody Specjalne, w tym regionalne – kandydatury zgłoszone na wniosek patronujących inicjatywie urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz ogólnopolskie – kandydatury zgłoszone na wniosek Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

 

 

ORGANIZATORZY: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług,
                                    Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

 

Poparcie Programu: Kancelaria Prezydenta RP
                                       Ministerstwo Gospodarki

        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

 

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Marszałek Województwa Lubuskiego,

Marszałek Województwa Łódzkiego,

Marszałek Województwa Małopolskiego,

Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Marszałek Województwa Śląskiego,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

Wojewoda Dolnośląski,

Wojewoda Lubuski,

Wojewoda Małopolski,

Wojewoda Podkarpacki,

Wojewoda Świętokrzyski,

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 

 

 Czytaj również: Budowlane Marki Roku 2014

 

WSPÓŁPRACA: Pracodawcy RP,

                               Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,

Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej.

 

 

PARTNERZY: Energia dla Firm Sp. z o.o. 

          Fabryka Nakryć Stołowych Gerpol Sp. z o.o.

                          Zdromed Sp. z o.o.

 

 

 

Nagrody Ogólnopolskie

„Rzetelni 25-lecia wolności RP”

 

dr hab. Jacek P. Męcina – prawnik, politolog i polityk społeczny, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Zygmunt Solorz-Żak – przedsiębiorca, właściciel wielu przedsiębiorstw działających na rynku mediów, telekomunikacji i finansów, założyciel Telewizji POLSAT

prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński - polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Eugeniusz Zieliński – przedsiębiorca, właściciel Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „GWARANT”

prof. dr hab. Danuta Hübner ekonomistka i polityk, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej, posłanka do Parlamentu Europejskiego

prof. dr hab. Juliusz GardawskiDyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor wielu badań i prac dotyczących m.in. przedsiębiorców, dialogu społecznego i związków zawodowych  

Mariusz Wojciech Książek – przedsiębiorca, założyciel, główny akcjonariusz i prezes Marvipol S.A.

 

Nagrody Specjalne

„Rzetelni dla Biznesu”

 

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Jan Nawrocki – Prezes Zarządu firmy POLITECH Sp. z o.o. w Osielsku

„Za wkład i zaangażowanie w  tworzenie warunków mających sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości
w województwie kujawsko-pomorskim”

 

na wniosek Pani Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Fabryka Nici „Amanda” Spółka z o.o. z Sulechowa

„Za odpowiedzialną przedsiębiorczość i zaangażowanie w życie lokalnych środowisk społecznych”

 

na wniosek Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego

 

Sylwester Józef Szymalak – Przewodniczący Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego

„Za aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim i wkład w budowę strategii rozwoju gospodarczego Województwa Łódzkiego”

 

na wniosek Pana Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego

 

"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. 

„Za łączenie pasji i nowatorskich wizji w kreacji produktu uznanego na rynkach krajowych i międzynarodowych”

 

na wniosek Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

"Za promocję potencjału regionu rzeszowskiego jako miejsca innowacyjnego oraz przyjaznego inwestorom i przedsiębiorcom"

 

na wniosek Pana Mirosława Sekuły – Marszałka Województwa Śląskiego

 

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 „Za integrację środowiska przedsiębiorców i budowę samorządu gospodarczego w Polsce oraz działania na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw”

 

 

 

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

„Za działalność na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu świętokrzyskiego”

 

na wniosek Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

„Za aktywne wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego”

 

na wniosek Pani Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego

 

Echo Investment S.A.

„Za kształtowanie ducha przedsiębiorczości, wyjątkowe budowanie trwałych relacji opartych o najwyższe standardy oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych technologiach”

 

na wniosek Pana Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 

Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o.

„Za stworzenie silnej marki promującej Warmię i Mazury”

 

na wniosek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

SE BORDNETZE POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

„Za wysoki poziom zarządzania i organizacji pracy, wyniki finansowe oraz innowacyjność”

 

na wniosek Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego

 

Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu NEWAG S.A.

„Za udaną restrukturyzację Newagu, która oznacza nowe miejsca pracy, nowe kontrakty, nowe technologie i nowy impuls rozwojowy dla Sądecczyzny”

 

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI 2014”

w ramach CertyfikatuRzetelny Menedżer”

 

Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k., Wiceprezes Zarządu Krzysztof Brzeźniak

Gmina Jedlińsk, Wójt Gminy Wojciech Walczak

Gmina Lesznowola, Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Gmina Tarczyn, Burmistrz Gminy Barbara Galicz

Miasto Skierniewice, Prezydent Miasta Leszek Trębski

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Dyrektor Adam Koperkiewicz

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Corner" Sp. z o.o., Prezes Zarządu Lech Andrulewicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC", Prezes Zarządu Jerzy Kruk

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Dyrektor Andrzej Kondaszewski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Dyrektor Leszek Dudziński

 

 

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI 2014”

 

w ramach Europejskiego Certyfikatu

 

 

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

 

 1. AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp.j.
 2. Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k.
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Corner" Sp. z o.o.
 4. Techmatik S.A.

 

 

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

 

 1. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

 

 

Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”

 

 1. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

 

 

Europejski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

 1. Gmina Lesznowola

 

 

 

 

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI 2014”

 

w ramach Ogólnopolskiego Certyfikatu

 

 

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

 

 1. BETON-BUD
 2. Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "ESPEFA"
 3. City Parking Group S.A.
 4. Handel Transport Usługi Export-Import Zajazd Pod Piękną Górą Rudziewicz Anna Rudziewicz
 5. Jadar Sp. z o.o.
 6. Ośrodek Wczasów Zdrowotnych "U Zbója"
 7. PPHIU "SAŁEXPOL"
 8. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o.
 9. Stanisław Marchewka MARCHEWKA
 10. Supra Holding S.A.

 

 

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

 

 1. Francusko-Polskie Centrum Alergologii NZOZ Spółka z o.o.
 2. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
 3. Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
 4. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
 5. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Konin
 6. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

 

 

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”

 

 1. Warszawska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Chomiczówka”

 

 

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

 

 1. Gmina Jedlińsk
 2. Gmina Kobierzyce
 3. Gmina Pietrowice Wielkie
 4. Miasto Skierniewice

 

 

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Pracodawca”

 

 1. Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI 2014”

 

w ramach Regionalnego Certyfikatu

 

 

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

 

 1. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Spółka z o.o. – Lubelski Certyfikat
 2. KLIMEX Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stanisław Klimek – Mazowiecki Certyfikat
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" – Dolnośląski Certyfikat
 4. VauPe Sp. z o.o. – Kujawsko-Pomorski Certyfikat

 

 

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

 

 1. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Lubelski Certyfikat
 2. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Mazowiecki Certyfikat
 3. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – Mazowiecki Certyfikat
 4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie – Opolski Certyfikat

 

 

Regionalny Certyfikat „Rzetelna Instytucja”

 

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk – Mazowiecki Certyfikat
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA – Mazowiecki Certyfikat

 

Regionalny Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

 

 1. Gmina Nowa Ruda

 

 

Regionalny Certyfikat „Rzetelny Pracodawca”

 

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – Lubelski Certyfikat
 2. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Konin – Wielkopolski Certyfikat
2014-07-01
Źródło: mzhpiu / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • Jak dbać o samochód? Liczba postów: 455 Grupa: Trudne tema... Co jakiś czas warto postawić przede wszystkim na autodetailing Piaseczno. Warto doprowadzić auto do odpowiedniego stanu i to nie tylko przed jego sprzedażą.
 • samochód Liczba postów: 28 Grupa: Trudne tema... A jak nadać wniosek na bank ochrony środowiska dofinansowania? Bo wiecie co dowiedziałam się od znajomych, że można starać się o dofinansowanie na zakup lub lea...
 • Skuteczna reklama dla e-biznesu? Liczba postów: 216 Grupa: Trudne tema... Wszystkim osobom zainteresowanym tematem polecam sprawdzić stronę http://reklamowe.ucoz.pl , na której znajdziecie bardzo interesujący artykuł na temat wykorzys...
 • Jaki samochód dla firmy? Liczba postów: 1107 Grupa: Trudne tema... Miejscem w którym znajdziecie wiele świetnych propozycji samochodów jest salon https://dyszkiewicz.renault.pl/. Profesjonalnie zajmują się sprzedażą nowych samo...
 • budowa domu - porady Liczba postów: 391 Grupa: Trudne tema... Sklejka wodoszczelna jest najczęściej używana w budownictwie. To świetny materiał konstrukcyjny lub wypełniający. Czy możecie polecić firmę z takim asortymentem...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18189 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 89

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >