wysokość:


Stron: 279 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku

... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ... przed dniem 1 maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie:1)wysokości nakładw zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007;2)warunkw ... stycznia 2007 r., nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwrcy maksymalnej wysokości tych kosztw, określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych ...

Ustawa z dnia 26 października 1995 roku

... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ... obowiązkowym systemem gwarantowania środkw pieniężnych na rachunkach bankw, a co do wysokości wkładw, ktre łącznie z należnymi odsetkami przekraczają kwoty ... przekraczają kwoty gwarantowane - gwarancją uzupełniającą skarbu państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami. 2. środki zgromadzone na imiennych ...

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ... religijnego. 8. opłatę za wstęp do parku narodowego lub na niektre jego obszary w wysokości 50 % stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego ... oraz na ochronę przyrody. opłaty pobierane za wstęp do parku narodowego, w wysokości 15 % wpływw za każdy kwartał, przeznacza się na dofinansowanie działalności ...

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 roku

... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ... pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, ktrego ... popierania budownictwa mieszkaniowego (dz.u. z 2000r. nr98, poz.1070, z pźn. zm.), w wysokości nie niższej niż 20% ostatecznych kosztw budowy, przypadających ...

Bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona BHP

... Bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona BHP ... jako uprząż są podstawowym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Szelki odpowiednio dopasowane do ciała człowieka zatrzymują go w ... stanowi wraz z amortyzatorem składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Pochłaniając energię kinetyczną zmniejsza siłę udarową występującą ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. Do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ... bezpieczeństwo pracy na wysokościa - ochrona bhp ...   upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. badania okoliczności tych zdarzeń wskazują ... niebezpiecznych wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych wciąż pozostaje praca na wysokości. do zdarzeń tych dochodzi przede wszystkim z powodu braku ...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku

... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ... rozdział 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw ... 1przepisy oglneart.1.ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatkw mieszkaniowych oraz właściwość organw w tych ...

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku

... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ... sprzedawana odbiorcom przez to przedsiębiorstwo energetyczne jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami.2.koszty wsplne dla wszystkich lub kilku ... przepływu nośnika ciepła i przekroczyło jego dopuszczalne odchylenie, do obliczenia wysokości opłat za ilość dostarczonego ciepła i zamwioną moc cieplną ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ... pojemności do 25 m3, naziemnych silosw na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni ... powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,wiat ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 roku.

... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ... określonych w 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ... przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ...

Pozwolenie na budowę

... wymierza mu, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kary te stanowią dochód Państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrów domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). Nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ... wymierza mu, w drodze postanowienia, na ktre przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. kary te stanowią dochd państwa (szkoda ... zmiany charakterystycznych parametrw domu (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji). nie można samodzielnie ...

Stron: 279 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 18040 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 925

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >