Prawo – lista artykułów

Czy wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wymaga specjalnego pozwolenia?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym dokonanie przyłączy infrastruktury technicznej nie wymaga pozwolenia, lecz jest reglamentowane słabszym środkiem administracyjnym jakim jest zgłoszenie. Jednocześnie dokonanie przyłączy należy do jedynych przypadków nie wymagających pozwolenia na przyłączenie, przy których konieczne jest wytyczenie geodezyjne w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Prace na wysokościach

Zgodnie z wymaganiami minimalnymi przy organizowaniu pracy na wysokości pracodawca ma obowiązek wybrać odpowiedni sprzęt roboczy, zapewniający bezpieczne warunki pracy.

Dokumentacja obiektu – zawartość i wymagania formalne dla dokumentacji budowlanej oraz eksploatacyjnej

Projektowanie, budowa i eksploatacja budynków związana jest również ze znaczną ilością dokumentacji. Dokumentacja ta powstaje na różnych etapach powstawania obiektu począwszy od prac przygotowawczych a skończywszy na rozbiórce obiektu.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – nowe zasady

Od dnia 31 maja 2006 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wydane zostało bowiem rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik budowy – wymagania formalne

Zgodnie z art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Niebezpieczne budynki dla obywatela 4 RP – nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 15 stycznia na stronach Ministerstwa Budownictwa ukazała się nowelizacja prawa budowlanego w zakresie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie (plik pdf na stronie ministerstwa). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 76 poz. 690 2002

Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów budowlanych podczas przeprowadzania prac ni

Podstawowe obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu oraz w trakcie ich wykonywania w sposób ogólny określa rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy – Prawo budowlane

Ustawa – Prawo budowlane wprowadza regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej za naruszenie jej postanowień.

Prace, których nie wolno wykonywać jednoosobowo

Ustawa – Kodeks Pracy¹ (art.225 § 1) zobowiązuje pracodawców do tego, aby zapewnili wykonywanie przez co najmniej dwie osoby prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Jednocześnie zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (art. 225 § 2) do wydania, w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki społecznej rozporządzenia, określającego rodzaje takich prac.

Zapłacimy za nieuczciwych bankrutów?

Upadłość konsumencka, nad którą w Polsce toczy się właśnie zażarta dyskusja, zbiera obfite plony w Wielkiej Brytanii, gdzie od dawna jest na porządku dziennym. Tamtejsze banki coraz dotkliwiej odczuwają wzrost liczby klientów wnioskujących o ogłoszenie bankructwa. Największe z nich już zapowiedziały, że w związku z coraz większymi stratami, wprowadzą opłaty za dotychczas bezpłatne usługi!


Stron: 111 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  108 109 110 111  ▸

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 16005 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 102

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >