ewidencja gruntów:


Stron: 5 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

... Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6 ...
Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

... Pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-Kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ... pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-kosewo, o powierzchni ...
Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lublinie

Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lublinie

... AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w Lublinie przy ul. Grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 Zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ... agencji mienia wojskowego położonej w lublinie przy ul. grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 zadębie ...
Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

... Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ... dworze mazowieckim na terenie twierdzy modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej ...

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

... ), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr .....................w obrębie ...

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

... Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... głoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ... zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków ...

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

... położonej w ………………………………………………………… przy ulicy ……………………………………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb …………………………………………………, arkusz mapy ……………………………… działka ...

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

... własności(aktualny odpis z KW, akt własności ziemi, postanowienie sądowe)2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków3. Wstępny projekt podziału4. Koncepcja ...

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

... nieruchomościami, nieruchomości położonej w ………………… przy ul. ……………………………,  oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………… o powierzchni ………… m2 ze sprzedażą budynku ...

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

... położonej w .............................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr .................. o powierzchni ............. ...

Stron: 5 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3 4 5  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17210 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 283

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >