nieprawidłowość:


Stron: 9 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ... robt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prb lub badań, także wymagających ... ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym ...

Wady i usterki w budynkach Rozpoznawanie Zapobieganie Usuwanie

... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... uszczuplenie funkcji danego elementu. Często jest przedmiotem dyskusji, kiedy takie nieprawidłowości stanowią wyraźną wadę i muszą być usunięte lub na ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ... opis produktu:po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pomiędzy partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości ... partnerami zawierającymi umowę często dochodzi do sporów na temat drobnych nieprawidłowości, takich jak np: rysy, zadrapania, nierówności, zabrudzenia ...
Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),• sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie ... Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... technicznego obiektu budowlanego albo jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, ktre mogłyby spowodować zagrożenie ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ...

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

... Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),• sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ... straży pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach ... grzejniki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),•sprawdzenia występowania innych nieprawidłowości, mogących stanowić zagrożenie, np. materiały łatwopalne ...

Za nieodśnieżanie dachu grożą srogie kary

... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. Na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.Na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ... nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodzedecyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając terminwykonania tego obowiązku. na podkreślenie ... użytkowania obiektu budowlanego lub jegoczęści do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.na zakończenienależy wskazać, że odpowiednio właściciel ...

Pozwolenie na budowę

... braków w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. Jeśli ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to również o nich rozstrzygnie). Podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ... brakw w przedłożonej dokumentacji, urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając jednocześnie termin ich usunięcia. jeśli wnioskujący ... powołaną przez niego podstawą prawną (to znaczy, że jeśli sąd dostrzeże inne nieprawidłowości i błędy w decyzji, to rwnież o nich rozstrzygnie). podobnie ...

UOKiK bada rynek nieruchomości

... J.W. Construction Holding SA).Z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. Analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperów, Prezes ... października 2004 roku (sygn. akt XVII Amc 47/03).Prezes UOKiK stwierdził również nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ... j.w. construction holding sa).z ceną mieszkań wiążą się także inne, poważne nieprawidłowości. analizując wzorce umowne stosowane przez deweloperw, prezes ... października 2004 roku (sygn. akt xvii amc 47/03).prezes uokik stwierdził rwnież nieprawidłowości w umowach zawieranych przez towarzystwa budownictwa społecznego ...

W jaki sposób przeprowadzać roboty na wysokości?

... prawne. Praktyczne wskazówki w zakresie prowadzenia robót na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczególnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:- brak ... - zły stan techniczny elementów,- przeciążenie pomostów roboczych.Do innych nieprawidłowości, które występują przy robotach na wysokości to:- prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ... prawne.praktyczne wskazwki w zakresie prowadzenia robt na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczeglnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań:-brak barier ... poziomami,-zły stan techniczny elementw,-przeciążenie pomostw roboczych.do innych nieprawidłowości, ktre występują przy robotach na wysokości to:-prowadzenie ...

Nowy system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ... wady, umożliwia regulację ustawień sterowania urządzenia i koryguje wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości ... wszelkie nieprawidłowości działania.- analiza oleju agregatu chłodniczego ujawnia nieprawidłowości, ktre w przyszłości mogą prowadzić do uszkodzeń i przestojw ...

Jak pompy cieplne sprawdzają się w praktyce?

... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ... znaczenie dla rozwoju całego rynku pomp ciepła, ponieważ pozwala eliminować nieprawidłowości, podwyższając tym samym panujące standardy.[link1]badania ... niewyczyszczone filtry czy błędne ustawione parametry sterowania.– "wymienione nieprawidłowości są z reguły łatwe do wyeliminowania, jednak trzeba ...

Stron: 9 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19216 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 97

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >