niezgodność:


Stron: 3 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ... inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji. 16. w razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym ...

Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 roku - w sprawie ewidencji gruntów i budynków

... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ... zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krtszych odstępach czasowych.6.niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1 ...

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne

... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ... , zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o ktrych mowa w art. 45 i 46.3 ...

Lokatorzy, współwłaściciele, najemcy..

... uchwałę do sądu (wterminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały) z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ...

Jak zadbać o stolarkę po zimie

... stolarkę, a okazała się ona wadliwa konsument może dochodzić swoich praw z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową. przepis ten obowiązuje przez ...

Co się dzieje z właścicielami poszczególnych lokali, gdy reszta nieruchomości zostaje sprzedana osobom trzecim

... uchwałę do sądu (wterminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały) z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ...

5 praw konsumenta, o których trzeba pamiętać

... umowąz powyższym punktem wiąże się najczęściej dotykająca konsumentw kwestia niezgodności towaru z umową, to jest z deklarowanymi przez sprzedawcę jego ...

Memorandum inwestycyjne kluczem do sukcesu

... właściciela. zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w przypadku niezgodności stanu ujawnionego w księdze i stanu faktycznego, rozstrzyga się ...

Student nie straci prawa do renty socjalnej, jeśli wybierze uczelnię w UE

... z a 25 czerwca 2013 r., sygn. akt p 11/12 (dz. u. poz. 804), ktry orzekł o niezgodności art. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ...

Stron: 3 ▾ Skocz do strony
◂  1 2 3

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19247 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 182

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >