obiekt budowlany:


Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... ... w wydanym pozwoleniu na budowę lubstwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu ... publicznych.";art. 66 otrzymuje brzmienie: "Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:jest w nieodpowiednim stanie technicznym albojest ... w wydanym pozwoleniu na budowę lubstwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ... zamierzenia budowlanego z przepisami."; art. 5 otrzymuje brzmienie: "art. 5. 1. obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy ... warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osb przebywających na terenie budowy. 2. obiekt budowlany należy użytkować w sposb zgodny z jego przeznaczeniem ...
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

... ... przygotowawczą. W prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... budowlane ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym ... przygotowawczą. W prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ...

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

... ... przygotowawczą. W prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... budowlane ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym ... przygotowawczą. W prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ... przygotowawczą. w prawie budowlanym znaleźć można definicję legalną pojęcia tymczasowy obiekt budowlany. zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy prawo budowlane ... ilekroć mowa o tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krtszym ...

Za nieodśnieżanie dachu grożą srogie kary

... ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.W przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ... taki nie wynikał w szczególności z art. 5ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywaćw należytym stanie technicznym i estetycznym ... budowlane.w przypadku gdy powiatowyinspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany możezagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia ...

Od wartości kontenera płaci jego właściciel

... ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. Kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. Jest on budowlą. W art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. Kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ... właściciel gruntu, jest podatnikiem przypadającego od nich podatku. kontener to obiekt budowlany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania. ... opodatkowania. jest on budowlą. w art. 1a ust. 1 pkt 2 upol zapisano, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący ...

Buduj w pionie lub 3D - nowe prawo powietrzne

... ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ... zabezpieczyć hipotecznie kredytowanie własnych inwestycji."według proponowanych zmian obiekt budowlany stanowiłby odrębną własność i byłby wpisany w ewidencji ... postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a inwestorem realizującym obiekt budowlany." - dodaje anna macina z firmy architektonicznej archeton ...

120 dni na likwidację ogródków piwnych

... ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ... zgodnie z art. 3 ustawy – prawo budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt ... budowlane (t.j. dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) przez tymczasowy obiekt budowlany rozumie się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego ...
Budowa obiektów w otoczeniu lotnisk

Budowa obiektów w otoczeniu lotnisk

... ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ... posiadacza nieruchomości, na której taka przeszkoda się znajduje, przy czym jeżeli obiekt budowlany lub obiekt naturalny stał się przeszkodą lotniczą w ...

Czy podatek od nieruchomości obciąża ruchomości?

... ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (TOB) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. Temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (TOB) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. Temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ... braku trwałego związania kontenera z gruntem, tj. uznania go za tymczasowy obiekt budowlany (tob) w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. temat ten ...

Nie przybędzie opodatkowanych budowli

... ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. Przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. Przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ... definiującego pojęcie obiektu budowlanego. przepis ten w obecnym brzmieniu nakazuje za obiekt budowlany uważać m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami ...

Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 18067 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 764

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >