przepis:


Stron: 163 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ... rozumie się przez to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.2.ilekroć w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:1)kodeksie ... załatwiane są w terminach krtszych niż określone w 3.5.do terminw określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminw przewidzianych w przepisach ... okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,3)duchowni ... organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.2.petycje, skargi i wnioski mogą być składane ... pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w ktrym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze.organ wyższego stopnia może do załatwienia ... szkodę, chyba że ponosi ona winę za powstanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.2.do odszkodowania stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem ... uwierzytelnionych odpisw, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.art.74.1.przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy ... na żądanie strony lub jednej ze stron (art. 98 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 2.3.na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy ... dział iprzepisy oglnerozdział 1zakres obowiązywaniaart.1.kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:1)przed organami administracji publicznej ...

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

... ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ... podlegają przekazaniu organom wojskowym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o lasach. przekazaniu nie podlegają grunty objęte ochroną prawną ... terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisw o postępowaniu ... mieszkaniowe.2.agencja gospodaruje nieruchomościami, o ktrych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ... teren objęty strefą niebezpieczeństwa,podlega karze grzywny.art.80.1.kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje ... rozdział1przepisy oglneart.1.1.zakwaterowanie sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, zwanych dalej "siłami zbrojnymi", polega na:1)stałym, tymczasowym ...

Kiedy przedawnia się roszczenie o przymusowe ustanowienie służebności przesyłu

... ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.Zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... dotychczasprzedawnieniu, jeśli w ogóle nie było przewidziane w dotychczasowychprzepisach. Skoro ustawodawca 3 sierpnia 2008 r. wprowadził przepisprzewidujący ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.Zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... w związku z obowiązywaniem od 3 sierpnia 2008 roku nowych przepisów kodeksu cywilnegoo służebności przesyłu wywiązała się dyskusja na temat przedawnieniaroszczenia ... dopiero po utracie posiadania przezposiadacza. jednakże, jak wynika z tego przepisu, posiadanie jestniezbędną przesłanką podniesienia roszczenia, ponieważ ... zagadnieńdotyczących stosowania tej instytucji.zgodnie z art. 3051(wszystkie podawane tu przepisy odnoszą się do k.c.) służebnośćprzesyłu jest prawem rzeczowym ...

Spór o taksę notarialną przy zakupie lokalu

... ... odaje – gdyby przepisy były precyzyjne. Tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iMinisterstwo Sprawiedliwości. Chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.Według KRN przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... odaje – gdyby przepisy były precyzyjne. Tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ... iministerstwo sprawiedliwości. chodzi o § 6 pkt 14 tego aktuwykonawczego.według krn przepis mówi tylko o umowieprzedwstępnej, tzw. deweloperskiej, od której ... jużpełna stawka. odmiennego zdania jest ministerstwo sprawiedliwości.według niego przepis obejmuje także umowę finalną. w obu notariuszepowinni obowiązkowo ... przyznaje też, że ministerstwo sprawiedliwości z chęcią by jezakwestionowało. przepisy jednak pozwalają mu zaskarżyć do sądunajwyższego tylko uchwały krs ... podobnego zdania jestadw. stefan jacyno. – problemów by nie było – dodaje – gdyby przepisy były precyzyjne. tak jednak nie jestczytaj więcej... ...

Dział spadku to też nabycie

... ... rowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.Przypomniał, że wprzypadku Hanny T. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... rowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ... z urzędu ją unieważnił.przypomniał, że wprzypadku hanny t. zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ... majątkowych, jeżeli ich nabycienastąpiło w drodze spadku lub darowizny.z analizy przepisówkodeksu cywilnego dotyczących nabycia spadku, działu spadku ispadkobrania ... do zwolnienia, prowadzi do naruszenia zasadyrówności i nie ma umocowania w przepisach prawa ...

"Ograniczenie w odliczaniu VAT od aut i paliwa będzie martwym przepisem"

... ... "Ograniczenie w odliczaniu VAT od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. Zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. Sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. Zatem w ocenie WSA w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... prawem wspólnotowym (które potwierdził europejski trybunał sprawiedliwości) przepis ten nie może być stosowany w żadnym przypadku. zasadniczym argumentem ... naruszenia prawa wspólnotowego. sąd przyjął więc zasadę zero-jedynkową - albo przepis może być stosowany w całości, albo w ogóle. zatem w ocenie wsa w ... "ograniczenie w odliczaniu vat od aut i paliwa będzie martwym przepisem" ... zaznaczyć, że nie ma potrzeby czekania w tym zakresie do momentu ewentualnej zmiany przepisów ustawy o vat, co zresztą potwierdziło ministerstwo finansów ...
Dla kogo certyfikat energetyczny?

Dla kogo certyfikat energetyczny?

... ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję CO2 do atmosfery. W Polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję CO2 do atmosfery. W Polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. Przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ... obniżą zużycie energii oraz ograniczą emisję co2 do atmosfery. w polsce unijny przepis posiadania tzw. świadectw energetycznych obowiązuje od 1 stycznia ... nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używanych jako miejsca ... wtórnym. w obu przypadkach występuje obowiązek posiadania świadectwa. nowe przepisy nie oznaczają jednak, że wszyscy muszą przeprowadzić certyfikację budynku ... właścicielach, którzy zamierzają sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość. przepisy nie dotyczą budynków podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ...

Czasami podatek płaci wspólnota i jej członkowie

... ... ytułu nie osiąga też przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o VAT, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... ytułu nie osiąga też przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ... 11/kww/07/mb7/82) wyjaśnił, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o cit, należy rozumieć:-znajdujące ... to, że wspólnota mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu ... mieszkaniowa, pobierając zaliczki od swoich członków, nie osiąga obrotu w rozumieniu przepisów o vat, nie oznacza wcale, że z tego tytułu nie osiąga też ...

Piwnica przynależy do lokalu mieszkalnego

... ... wiązane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... wiązane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. Poza tym sąd I instancji przyjął, że powódka ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ... roszczenia niezrealizowane do jej wejścia w życie rozpoznawane są na podstawie przepisów znowelizowanych. poza tym sąd i instancji przyjął, że powódka ... uchwały, bo jest sprzeczna z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy. jednak zmiana tego przepisu miała charakter czysto redakcyjny i nie powodowała powstania nowych ... nowelizacji była czysto redakcyjna, jednak wątpliwości związane z interpretacją tego przepisu wymagają wyjaśnienia.czytaj więcej... ...

Droga do legalizacji samowoli jest już otwarta

... ... ry przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj więcej... ... datę 29 września. Oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. Chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... ry przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj więcej... ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ... datę 29 września. oznacza to, że od tego dnia przestał obowiązywać częściowo przepis, który blokował legalizację. chodzi konkretnie o art. 49b ust.2 prawa ... zagospodarowania przestrzennego, wymagających tylko zgłoszenia staroście. – do tej pory przepis stawiał warunek w praktyce trudny do spełnienia.czytaj ...

Stron: 163 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 19250 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 547

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >