Prawo – lista artykułów

Nowe przepisy budowlane? Propozycja zmian

Kolejny raz hałas zwyciężył w walce o polepszenie jakości życia Polaków oraz jakości nowych budynków i obiektów budowlanych realizowanych w Polsce.

Hałas normy - więcej o hałasie przy projektowaniu inwestycji

Podpisana wczoraj przez prezydenta RP nowelizacja Prawa budowlanego oraz rozporządzenia o planowaniu przestrzennym spowoduje zwiększenie ilości informacji o hałasie projektowanej inwestycji już na jej początkowym etapie.

Projektowanie i okresowa kontrola dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Za rozwojem każdej dziedziny powinny postępować działania w celu wdrożenia nowych technik i technologii w codziennym życiu. Mogłoby się wydawać, że w przypadku bezpieczeństwa osób wdrażanie nowych technik ochrony życia ludzi powinno mieć wysoki priorytet i szybkie tempo.

Konfliktowe nazwy terenów dla warunków zabudowy

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy zapewne ma na celu uporządkowanie procesu inwestycyjnego w aktach prawnych.

Pracownik bardziej sprawny

Zgodnie z art. 86 Wyciągu z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być dostosowane do ich potrzeb.

Akty prawne regulujące zagadnienie hałasu w środowisku z roku 2007

Miniony rok był bardzo pracowity pod względem tworzenia nowych aktów prawnych regulujących zagadnienie hałasu w środowisku.

W budownictwie mieszkaniowym dla wszystkich 7% VAT

Utrzymanie stawki VAT na niezmienionym poziomie umożliwiło wydanie przez ministra finansów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z dnia 24 grudnia 2007 r., którego przepisy weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Podkreślić należy fakt, że Polska jest prekursorem takiego rozwiązania, ponieważ rozporządzenie to, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez ministrów finansów UE, weszło w życie jeszcze przed nowelizacją unijnej dyrektywy o VAT.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami – standardy etyki zawodowej

Przeszło co drugi pośrednik w obrocie nieruchomościami nie spełnia odpowiednich norm prawnych, co ma bardzo negatywny wpływ na ich odbiór w społeczeństwie. Ale mimo to Inspekcja Handlowa nic nie robi w kierunku, by egzekwować utratę z tego powodu licencji pośredników, którzy reprezentują przede wszystkim niski poziom merytoryczny wiedzy. Uważam, że wprowadzenie przez Polską

Nowe, obowiązkowe pomiary hałasu w środowisku życia człowieka

W październiku ukazał się nowy akt prawny nakazujący przeprowadzenie kontroli emisji hałasu z kolejnych źródeł silnie zanieczyszczających środowisko życia człowieka, generujących hałas obciążający budynki w obszarach zurbanizowanych.

Budowa pod lupą

Na polskich placach budowy coraz częściej można spotkać inspektorów pracy. Sprawdzane są warunki bezpieczeństwa, a nawet materiały budowlane.


Stron: 110 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  104 105 106 107 108  ▸  ▸▸

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 15753 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 242

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >