Prawo – lista artykułów

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik obsługujący maszyny budowlane?

Każdy operator po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienia do obsługi danej klasy maszyny (I, II lub III) lub uprawnienia tylko klasy III, które pozwalają na obsługę wszystkich typów maszyny, np. koparko-ładowarek, koparek wielonaczyniowych.

Roboty budowlane. Czy w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą można określić procedury odbiorów prac budowlanych?

Przed przystąpieniem do prac budowlanych inwestor wraz z wykonawcą spisują umowę określając w niej co jest przedmiotem zamówienia, podają terminy ukończenia prac, określają przedstawicieli stron na placu budowy. Czy umowa może nakreślać procedury odbiorów?

Napisy ostrzegawcze w dokumentacji technicznej maszyny

Napisy ostrzegawcze są stosowane w dokumentacji technicznej dla wskazania potencjalnych sytuacji zagrożenia, jakie wiążą się z szeroko rozumianą obsługą maszyny lub urządzenia oraz środków bezpieczeństwa, jakie należy podjąć dla ich wyeliminowania.

Czy wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wymaga specjalnego pozwolenia?

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem budowlanym dokonanie przyłączy infrastruktury technicznej nie wymaga pozwolenia, lecz jest reglamentowane słabszym środkiem administracyjnym jakim jest zgłoszenie. Jednocześnie dokonanie przyłączy należy do jedynych przypadków nie wymagających pozwolenia na przyłączenie, przy których konieczne jest wytyczenie geodezyjne w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Prace na wysokościach

Zgodnie z wymaganiami minimalnymi przy organizowaniu pracy na wysokości pracodawca ma obowiązek wybrać odpowiedni sprzęt roboczy, zapewniający bezpieczne warunki pracy.

Dokumentacja obiektu – zawartość i wymagania formalne dla dokumentacji budowlanej oraz eksploatacyjnej

Projektowanie, budowa i eksploatacja budynków związana jest również ze znaczną ilością dokumentacji. Dokumentacja ta powstaje na różnych etapach powstawania obiektu począwszy od prac przygotowawczych a skończywszy na rozbiórce obiektu.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – nowe zasady

Od dnia 31 maja 2006 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wydane zostało bowiem rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik budowy – wymagania formalne

Zgodnie z art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Niebezpieczne budynki dla obywatela 4 RP – nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 15 stycznia na stronach Ministerstwa Budownictwa ukazała się nowelizacja prawa budowlanego w zakresie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie (plik pdf na stronie ministerstwa). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 76 poz. 690 2002

Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów budowlanych podczas przeprowadzania prac ni

Podstawowe obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu oraz w trakcie ich wykonywania w sposób ogólny określa rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Stron: 107 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  104 105 106 107  ▸

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17638 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 255

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >