Prawo – lista artykułów

Niebezpieczne budynki dla obywatela 4 RP – nowelizacja prawa budowlanego

Z dniem 15 stycznia na stronach Ministerstwa Budownictwa ukazała się nowelizacja prawa budowlanego w zakresie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie (plik pdf na stronie ministerstwa). Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 76 poz. 690 2002

Podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów budowlanych podczas przeprowadzania prac ni

Podstawowe obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu oraz w trakcie ich wykonywania w sposób ogólny określa rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy – Prawo budowlane

Ustawa – Prawo budowlane wprowadza regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej za naruszenie jej postanowień.

Prace, których nie wolno wykonywać jednoosobowo

Ustawa – Kodeks Pracy¹ (art.225 § 1) zobowiązuje pracodawców do tego, aby zapewnili wykonywanie przez co najmniej dwie osoby prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Jednocześnie zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (art. 225 § 2) do wydania, w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki społecznej rozporządzenia, określającego rodzaje takich prac.

Zapłacimy za nieuczciwych bankrutów?

Upadłość konsumencka, nad którą w Polsce toczy się właśnie zażarta dyskusja, zbiera obfite plony w Wielkiej Brytanii, gdzie od dawna jest na porządku dziennym. Tamtejsze banki coraz dotkliwiej odczuwają wzrost liczby klientów wnioskujących o ogłoszenie bankructwa. Największe z nich już zapowiedziały, że w związku z coraz większymi stratami, wprowadzą opłaty za dotychczas bezpłatne usługi!

Postępowanie wierzyciela i dłużnika po ogłoszeniu upadłości

Nieobcy jest obraz dłużnika - nieuczciwego, chcącego za wszelką cenę uniknąć odpowiedzialności prawnej za swoje zobowiązania. Raport podpowiada co zrobić, aby odzyskać należne pieniądze, jak skutecznie przeprowadzić windykację długów, czy też jak postępować w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika.

Nadeszły zmiany prawne dotyczące ogródków działkowych

Ministerstwo Transportu i Budownictwa informuje na swojej stronie, że nastąpiła zmiana stanu prawnego ogródków działkowych. Zgodnie z obowiązującym prawem nadzór nad działalnością Polskiego Związku Działkowców sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.


Stron: 109 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  107 108 109

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 15866 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 158

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >