roszczenia:


Stron: 9 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 roku

... ... .[==next==]rozdział5struktura działuiii księgi wieczystej42.1.działiii „prawa, roszczenia i ograniczenia” jest podzielony na rubryki: (3.2) ... „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 -treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 - skarb państwa, 3.4.3 - jednostka ...

Dekret Bieruta a odzyskanie zabranych nieruchomości

... ... deliktowej, tj. bezprawność działania organu przy wydaniu decyzji”(„roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntw warszawskich. sposb ... orzecznictwie nie było jedolitego poglądu co do podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. dopiero w dniu 31 marca 2011 roku sąd najwyższy podjął w pełnym ...

Gmina nie ma obowiązku sprzedawać

... ... otrzymał informację, że wykup jest już niemożliwy, ponieważzgłoszone zostały roszczenia do nieruchomości. Twierdzi, że gminadziała bezprawnie, bo wbrew ...
Hipoteka zabezpieczy świadczenia uboczne

Hipoteka zabezpieczy świadczenia uboczne

... ... odsetkami, a kwota ta łącznie przewyższy sumę 120 tysięcy złotych. w takim wypadku roszczenia o odsetki niemieszczące się w sumie hipoteki podlegają zaspokojeniu ... kolejności zaspokojona zostanie wierzytelność głwna, a dopiero z pozostałej kwoty roszczenia uboczne. spośrd tych ostatnich najpierw pokryte zostaną koszty ... suma ustanowionej na nieruchomości hipoteki zabezpieczy roszczenia o odsetki, przyznane koszty postępowania i inne świadczenia uboczne. wierzytelności te ...
Niezapłacona faktura? Procedury odzyskiwania długów

Niezapłacona faktura? Procedury odzyskiwania długów

... ... poprzedzić wezwaniem do prby ugodowej, ktre (przerywając bieg przedawnienia roszczenia) może doprowadzić do zawarcia przed sądem ugody.odrębnym trybem ... komornika wniosku o wszczęcie egzekucji w celu zabezpieczenia dochodzonego roszczenia lub też skierowanie do sądu wieczystoksięgowego wniosku o wpisanie ...

Zajęcie mienia pod drogę lege artis

... ... publicznoprawny "za odszkodowaniem"; b) moment, od ktrego możliwa była konkretyzacja roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia; c) brak znaczenia ... nadmiernych obciążeń. ustawodawca odsunął w czasie możliwość zgłoszenia i realizacji roszczenia odszkodowawczego, w ten sposb, iż podmioty uprawnione miały ... 19 maja trybunał konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz wygaśnięcia roszczenia ... obywatelskich dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie. ... publicznoprawny "za odszkodowaniem"; b) moment, od ktrego możliwa była konkretyzacja roszczenia odszkodowawczego z tytułu wywłaszczenia; c) brak znaczenia ... nadmiernych obciążeń. ustawodawca odsunął w czasie możliwość zgłoszenia i realizacji roszczenia odszkodowawczego, w ten sposb, iż podmioty uprawnione miały ... 19 maja trybunał konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz wygaśnięcia roszczenia ... obywatelskich dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz wygaśnięcia roszczenia o odszkodowanie. ...

Czasem warto kupić działkę z rurami i kablami

... ... położone legalnie, a jeśli nie, to kiedyzostały poprowadzone, czy są jakieś roszczenia. Najczęściej sprawadotyczy możliwości wykupu gruntu, przez który ... , kiedy to on był jej właścicielem. O tym, komu więcprzysługiwać będą takie roszczenia, można rozstrzygnąć w treści aktunotarialnego umowy sprzedaży działki ...

Zabudowa warunkiem uwłaszczenia posiadaczy

... ... wieczystą uwzględnił roszczenie klubu w całości.Sąd w całości natomiast oddalił roszczenia klubu do działki objętej trzecią księgą wieczystą. Przyjął, ... zł.Znajomość realiówW skardze kasacyjnej gmina nadal kwestionowała wszystkie roszczenia klubu. Uważała, że nie podstaw do uwłaszczenia, bo żadna z nieruchomości ... rej roszczenia zgłaszał Sopocki Klub Tenisowy, pozostanie własnością miasta ...

Dom jest, kredytu brak

... ... choć mam zdolność kredytową, to kredytu na to mieszkanie nie dostanę, bo są roszczenia do gruntu, na którym stoi blok. Taką samą odpowiedź pani Agata usłyszała ... innych bankach. Przyznaje, że w firmie J.W. Construction poinformowano ją, że są roszczenia. Ale uspokojono, że to tylko sprawa formalna i firma nie jest ... nie chce. Dlaczego? Do gruntu, gdzie stoi osiedle, pojawiły się roszczenia ...

Upadłość dewelopera

... ... spółdzielni mieszkaniowej, klienci stają się wierzycielami upadłego, a ich roszczenia kwalifikowane są zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym do kat ... mieszkanie – i na to zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Po ogłoszeniu upadłości ich roszczenia wciągane są na listę wierzytelności i zaspakajane są dopiero ...

Stron: 9 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17217 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 221

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >