skarga:


Stron: 11 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ... .kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wnioskw (dział viii) przed organami państwowymi, organami jednostek ... decyzja, w stosunku do ktrej może być wniesione powdztwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie ... rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ...

Pozwolenie na budowę

... ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. Na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... dołączyć pełnomocnictwa)3) oznaczenie rodzaju pisma (trzeba napisać, że jest to skarga)4) określenie, czego strona się domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6 ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. Na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ... zaskarżenia decyzji w sądzie administracyjnym. na decyzję wojewody zatem przysługuje skarga do wojewdzkiego sądu administracyjnego, składana w terminie ... administracyjny z kolei nie jest obwarowany żadnymi terminami, by sprawę rozpatrzyć.skarga składana do sądu musi zawierać:1) nazwę sądu, do ktrego jest ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ i instancji.przed wniesieniem skargi do nsa przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załącznikw.w treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, ktrego ...

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku.

... ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ... szczeglności następujące pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego ... pisma:1) pozew i pozew wzajemny;2) apelacja i zażalenie;3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;4) sprzeciw ...

Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających znanych Wilnian na osiedlu Wilno

... ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ... miłosz, adam mickiewicz, juliusz słowacki, aleksander jagiellończyk, piotr skarga, stanisław moniuszko. uroczystego odsłonięcia symbolicznej pierwszej ... czesław miłosz, stanisław moniuszko, juliusz osterwa, jzef piłsudski, piotr skarga, juliusz słowacki, zygmunt ii augusttablice zostały wmurowane na reprezentacyjnym ...

Jak nadbałtycka wieś stała się zabytkiem

... ... h Karwieńskich Błot pozostaje już tylko skarga do Trybunału Konstytucyjnego ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. Po bezskutecznej skardze do WSA w Warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... h Karwieńskich Błot pozostaje już tylko skarga do Trybunału Konstytucyjnego ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ... wpisem, kupili tu 3 tys. działek o powierzchni 500 – 700mkw. po bezskutecznej skardze do wsa w warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina ... mieszkańcom nadmorskich karwieńskich błot pozostaje już tylko skarga do trybunału konstytucyjnego ... naczelny sąd administracyjny oddalił ich skargi kasacyjne orazskargę gminy krokowa na wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wwarszawie. po raz pierwszy ...

Aktualizacja ewidencji gruntów nie ma skutków wstecz

... ... Sprawą ostatecznie zajął się sąd.Skąd to rozstrzygnięcieWSA orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.Przypomniał, że podstawą wpisów ... Sprawą ostatecznie zajął się sąd.Skąd to rozstrzygnięcieWSA orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.Przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ... sprawą ostatecznie zajął się sąd.skąd to rozstrzygnięciewsa orzekł jednak, że skarga jako niezasadna podlega oddaleniu.przypomniał, że podstawą wpisów ...
Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

... ... "pierwszej instancji". Od wyroku lub postanowienia WSA przysługuje już jedynie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... "pierwszej instancji". Od wyroku lub postanowienia WSA przysługuje już jedynie skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ... "pierwszej instancji". od wyroku lub postanowienia wsa przysługuje już jedynie skarga do naczelnego sądu administracyjnego i to tylko w przypadkach uchybień ... zainteresowanego, ma on 30 dni od daty doręczenia mu tej decyzji na wniesienie skargi do wojewdzkiego sądu administracyjnego. jednakże zobowiązany jest ...
Niezapłacona faktura? Procedury odzyskiwania długów

Niezapłacona faktura? Procedury odzyskiwania długów

... ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa.szymon kobierski - dyrektor ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ... . w skrajnych przypadkach na czynności komornika (lub ich brak) przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy ktrym komornik działa. ...

Wójt nie interpretuje planów zagospodarowania przestrzennego

... ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ... zwrcił się do organu gminy o wyjaśnienie zapisu w planie miejscowym.\[link1]skarga na wjtagmina nie uwzględniła jego prośby, twierdząc, że nie jest obowiązana ...

Jak RP szanuje prawo własności?

... ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ... polskiej w sprawie potomska i potomski przeciwko polsce. wyrok zapadł 29 marca, a skarga nr 33949/05 dotyczyła naruszenia protokołu 1 art. 1 konwencji ...

Stron: 11 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17337 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 272

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >