studium:


Stron: 37 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Kto może zaskarżyć studium do sądu

... ... Kto może zaskarżyć studium do sądu ... Błędnejest stanowisko Rady m. st. Warszawy o niedopuszczalności zaskarżeniauchwały o studium jako niebędącej aktem prawa miejscowego – stwierdziłNaczelny ... stwierdziłNaczelny Sąd Administracyjny NSA (sygn. II OSK 919/08 i II OSK 920/08).Wstudium uchwalonym w 2006 r. przez radę m. st. Warszawy część dzielnicyBiałołęka ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... kto może zaskarżyć studium do sądu ... studium może natomiast zaskarżyć do sądu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. błędnejest stanowisko rady m. st. warszawy o niedopuszczalności ... roszczenie reprywatyzacyjne nie uprawnia do zaskarżenia do sądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...

Ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o VAT od działek

... ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ... ewidencja gruntów, a nie studium decyduje o vat od działek ... przestrzennego, nie zostały też dla niej określone warunki zabudowy. natomiast według studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy ... nieruchomość leżała na terenach rozwojowych, mieszkaniowo-usługowych. gmina uznała, że studium nie ma jednak wpływu na opodatkowanie vat-em, a sprzedaż ... jeżeli teren nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to o tym, czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium ... czy sprzedaż działki podlega vat czy nie, decyduje ewidencja gruntów, a nie studium uwarunkowań przestrzennych - uznał naczelny sąd administracyjny. ...

Grunty inwestycyjne w Polsce

... ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ... zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej wynoszącej 22 289. zgodnie ze studium kierunkw i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ... zabudowany budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 441 m2. zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, teren ...
Jaka będzie łazienka przyszłości?

Jaka będzie łazienka przyszłości?

... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ... korzystania z łazienki w przyszłości.reprywatyzacja i indywidualizacjawcześniejsze studia na temat psychologii kąpieli zlecone przez firmę kaldewei wykazały ... na zlecenie firmy kaldewei, wiodącego, międzynarodowego producenta wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium ... wyposażenia łazienek, frankfurcki instytut badawczy rheingold przygotował specjalne studium na temat zmiany znaczenia oraz funkcji łazienki we wspłczesnym ... wyniki specjalnego studium przygotowanego na zlecenie firmy kaldewei pokazują, że łazienka zyskuje coraz wyższą rangę, jako przestrzeń idealna do wyrażenia ...

Miasteczko obok huty?

... ... okolicach huty przy ul. Kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. Obowiązujący dziś dokument określa ... -usługowy.Deweloper Pirelli Pekao Real Estate (PPRE) stara się, by zapisy w studium umożliwiały tu budowę mieszkań i obiektów komercyjnych. Firma projekt ... okolicach huty przy ul. Kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. Obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ... zanim jednak zapadnie decyzja, co może powstać w okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania ... okolicach huty przy ul. kasprowicza, miasto musi zakończyć prace nad zmianami w studium zagospodarowania tego terenu. obowiązujący dziś dokument określa ...
Elektroniczna armatura kuchenna

Elektroniczna armatura kuchenna

... ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ... podczas przygotowywania i przyrządzania potraw oraz na komunikację z gośćmi?studium produktu oferuje w pełni automatyczne programy dla obszaru wykonywania ... programy dla obszaru wykonywania prac kuchennych związanych z wodą. wynikiem jest studium produktu, ktry poprzez intuicyjny element obsługowy, oprcz centralnego ... jako studium produktu na międzynarodowych targach living kitchen w kolonii (imm, 18–23 stycznia 2011) odwiedzanych równie chętnie przez specjalistów z branży ...

Wodna Nuta w Opolu jednym z najnowocześniejszych basenów

... ... grudnia br. wypowiedź rafała malińskiego i malwiny łazęckiej właścicieli pracowni studium, autorw projektu pływalni: „architekturę obiektu ukształtowaliśmy ... zawodnikw, studentw, jak i rodzin.” – kontynuują właściciele pracowni studium.sportowy basen wyposażony został w ruchomy pomost umożliwiający ... grudnia br. wypowiedź rafała malińskiego i malwiny łazęckiej właścicieli pracowni studium, autorw projektu pływalni: „architekturę obiektu ukształtowaliśmy ... zawodnikw, studentw, jak i rodzin.” – kontynuują właściciele pracowni studium.sportowy basen wyposażony został w ruchomy pomost umożliwiający ...

Zgoda na powstające inwestycje w gminie tylko w gestii Starosty? Co na to Związek Miast Polskich?

... ... do ich uprawnień.- gminy nadal będą ponosić koszty związane z przygotowaniem studium oraz miejscowego planu zagospodarowania, ale pierwszą instancją, jeśli ... przestrzennym (t.j. dz.u. z 2013 r. poz. 647 ze zm.). zgodnie z nią koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy, podobnie jak koszty sporządzenia ... do ich uprawnień.- gminy nadal będą ponosić koszty związane z przygotowaniem studium oraz miejscowego planu zagospodarowania, ale pierwszą instancją, jeśli ... przestrzennym (t.j. dz.u. z 2013 r. poz. 647 ze zm.). zgodnie z nią koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy, podobnie jak koszty sporządzenia ...
Nieruchomości miszkaniowe w Gdańsku: Powstaje nowa inwestycja przy ul.Hallera

Nieruchomości miszkaniowe w Gdańsku: Powstaje nowa inwestycja przy ul.Hallera

... ... gdańska pracownia AKO ARCHITEKCI. Roger Kostarczyk z AKO ARCHITEKCI tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... gdańska pracownia AKO ARCHITEKCI. Roger Kostarczyk z AKO ARCHITEKCI tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ... gdańska pracownia ako architekci. roger kostarczyk z ako architekci tłumaczy, że studium lokalizacyjne budynków wysokościowych (powiązanych z kompleksem ... opracowanym przez specjalistów z całego świata i zatwierdzonym przez radnych „studium lokalizacji obiektów wysokościowych”. ...

Powstał raport dotyczący skutków przekopania Mierzei Wiślanej

... ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. Opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. Autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. Opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ... konserwację torów należy wykonywać poza okresem tarła. opublikowane w ubiegłym roku studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez mierzeję wiślaną ... bander o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m. autorzy studium wskazują, że z ekonomicznego punktu widzenia korzyści z budowy kanału ...

Stron: 37 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 18316 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 110

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >