Roboty budowlane

Roboty budowlane

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu przeprowadzać w sposób dowolny bez powiadomienia odpowiednich organów.

 

Roboty budowlane, przez co należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego wymagają uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przed ich rozpoczęciem. Od tej zasady przewidziane zostały wyjątki, między innymi, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm., zwana dalej „Prawem budowlanym”) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przez pojęcie remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.


Niemniej jednak pomimo tego, że remont podlega wyłączeniu od obowiązku uzyskania przed jego rozpoczęciem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest jego zgłoszenie właściwemu organowi. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót, przy czym do zgłoszenia można przystąpić jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Sprzeciw wnosi się w drodze decyzji. Do robót nie można przystąpić później niż po upływie dwóch lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

 

Czytaj również: Czas na remont mieszkania

 

 

Czytaj również: Sposób na fugę

 


W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia organ wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. Organem właściwym do zgłoszenia będzie właściwy starosta.


Na względzie należy mieć także, że zmiany dokonywane podczas remontu nie mogą ingerować w część wspólną nieruchomości, gdyż w takim wypadku potrzebna będzie również zgoda wspólnoty wyrażona w uchwale. 

Źródło: emmerson / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Dywan do salonu Liczba postów: 31 Grupa: Ekspert ara... Ogólnie już samo posiadanie dywanów moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajnym wyborem i muszę przyznać, że ja również się na nie nastawiam. Zresztą nawet niedawn...
  • Usługa - ile lat gwarancji? Liczba postów: 4 Grupa: Ekspert pra... np firmy kominkowe dają 2 lata gwarancji na wykonanie kominka, jednakże uszkodzenia obudowy kominka jeśli została wykonana zgodnie ze sztuką to rzadkość. Podobn...
  • Kominek tradycyjny VS biokominek Liczba postów: 127 Grupa: Ekspert bio... Dobrej jakości biopaliwo, które płonie pięknym żółtym ogniem do tego polana ceramiczne i kominek jak malowany w każdym domu :) VECTOR - kominki, piece kominko...
  • Podział działki a służebność przesyłu Liczba postów: 9 Grupa: Ekspert pra... Witam, mam pytanie dotyczące służebności przesyłu po podziale działek. Kilkanaście lat temu działki nr 1 i 2 należały do jednego właściciela i były całością, na...
  • Kuchnia - jakie sprzęty są w niej niezbędne Liczba postów: 37 Grupa: Galeria wnę... Ja bardzo polubiłem grillowanie i wymyślam wciąż nowe dania. Zakupiłem szpile do szaszłyków od https://koler.pl/produkt/szpila-21cm/. Jestem z nich bardzo zadow...

Społeczność budnet.pl ma już 17334 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 304

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >