Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych - od czego chroni?

Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych - od czego chroni?

Działalność firm budowlanych, zajmujących się między innymi wznoszeniem budynków oraz montażem konstrukcji, obarczona jest szeroką grupą ryzyka. W związku z powyższym niezwykle ważne jest, aby każda działalność tego typu była chroniona odpowiednio dobraną polisą ubezpieczeniową. Co tak naprawdę jest przedmiotem takiej ochrony i jaki jej zakres oferuje ubezpieczenie prac budowlano-montażowych?

Ubezpieczenie budowlane - przedmiot ochrony

Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych często nazywane jest potocznie po prostu ubezpieczeniem budowlanym lub ubezpieczeniem CAR/EAR, które obejmuje wszystkie ryzyka budowlane. Co tak naprawdę stanowi jednak przedmiot ochrony w przypadku tego produktu ubezpieczeniowego? W tym aspekcie należy wymienić:

 

  • tymczasowe oraz trwałe prace budowlano-montażowe wynikające z podpisanego kontraktu,
  • materiały budowlane i konstrukcyjne, również te dostarczone przez zleceniodawcę - inwestora,
  • maszyny, budowlane, narzędzia i elektronarzędzia, pozostały sprzęt budowlany oraz wyposażenie zaplecza budowy.

 

Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych - od czego chroni?

 

Czytaj również: Na czym polega ubezpieczenie domu w budowie?

 

Jak widać, przedmiot ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia prac budowlano-montażowych jest stosunkowo szeroki i obejmuje nie tylko działania konstrukcyjne objęte kontraktem z inwestorem, ale także wszelkie materiały budowlane (np. elementy, które będą wmontowywane na etapie wznoszenia budynku), a także narzędzia i sprzęt, który zazwyczaj jest strategiczny z punktu widzenia efektywnego prowadzenia prac budowlano-montażowych.

 

Jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie prac budowlano-montażowych?

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną wie, jak ogromnym ryzykiem obarczona jest jego działalność. Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych może się więc okazać jedynym ratunkiem w sytuacji wystąpienia szkód uniemożliwiających bądź znacznie opóźniających realizację kontraktu zawartego z inwestorem. Na jaki zatem zakres ochrony w ramach ubezpieczenia firmy budowlanej może liczyć jej właściciel? 

 

W skrócie można założyć, że produkt ten chroni od wszelkich szkód, które powstały na wymienionym wyżej przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu i w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Przede wszystkim będą to zaś szkody powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wspomnianego przedmiotu ochrony, w wyniku działania zdarzeń losowych wymienionych w umowie ubezpieczeniowej.

 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, w ramach ubezpieczenia budowlanego oferują także ochronę od następujących zdarzeń:

  • szkody powstałe na skutek zanieczyszczenia lub skażenia przedmiotu ubezpieczenia przez zdarzenia losowe ujęte w polisie ubezpieczeniowej
  • szkody powstałe na skutek prowadzenia akcji ratunkowej lub gaśniczej, która była konieczna przez zaistnienie zdarzeń losowych ujętych w polisie ubezpieczenia.

 

Trzeba pamiętać, że pokrycie ewentualnych kosztów związanych z zaistnieniem powyższych szkód, jest ograniczone wartością sumy ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest, aby każdy ubezpieczający przed podpisaniem umowy, dokładnie przeanalizował, jaki zakres ubezpieczenia, a co za tym idzie jego suma gwarancyjna.

 

Odpowiedzialność cywilna w ubezpieczeniu budowlanym

Ważnym aspektem ubezpieczenia budowlanego, szczególnie z perspektywy właściciela firmy wykonawczej, jest objęcie ochroną  jego odpowiedzialności cywilnej za nieumyślnie szkody wyrządzone osobom trzecim w ramach prowadzenia robót. Może to być zarówno uszczerbek na życiu i zdrowiu, jak również mieniu poszkodowanego, poniesiony w miejscu lub w wyniku prowadzenia robót budowlano-montażowych.

 

W zależności od zapisanej w polisie sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel może pokryć koszty:

  • w celu zapobieżenia szkodzie wyrządzonej z winy ubezpieczonego lub zmniejszenia jej rozmiarów,
  • w celu wypłaty wynagrodzenia rzeczoznawcom mającym ocenić rozmiary wyrządzonej szkody,
  • w celu pokrycia kosztów sądowych, porad prawnych świadczonych przez adwokatów lub radców.

 


Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych może obejmować także znacznie szerszy zakres ochrony niż ten wskazany powyżej. Istnieje cały szereg klauzul rozbudowujących postanowienia zawarte w polisie ubezpieczeniowej. Więcej na temat ubezpieczenia budowlanego można przeczytać na stronie: https://tuz.pl/produkty/ubezpieczenie-prac-budowlano-montazowych/.

 

Czytaj również: Awarie hydrauliczne najczęściej zgłaszane w domowym assistance

Źródło: Artykuł sponsorowany / budnet.pl
Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 17350 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 301

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >