budowla:


Stron: 46 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  3 4 5 6 7  ▸  ▸▸

Bezpieczne parkowanie

... 434 1 k.c. zgodnie, z ktrym„za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz ... budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ...

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 roku

... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ... na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (dz. u. nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. nr 100, poz. 465, nr 106, poz. 496 ... rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. ... jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisw prawa ... budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisw prawa wodnego.2.budowle hydrotechniczne na obszarach szkd grniczych, parkw narodowych ... rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi ... przepisom odnoszącym się do tych obszarw.3.przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest ... morskich i melioracji szczegłowych.4.ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami ...

Podatki

... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych.Wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak związane ... budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z budynkami, a także budynków lub budowli, które mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. od budowli:- 2% ich wartości.Podatek od nieruchomościMaksymalne stawki dla gruntów ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ... mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak ... budynkw mieszkalnych oraz gruntw związanych z budynkami, a także budynkw lub budowli, ktre mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu ... przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m powierzchni użytkowej.od budowli:-2% ich wartości.podatek od nieruchomościmaksymalne stawki dla ...

Kiedy nieruchomość można sprzedać bez VAT

... Nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania VAT dostawybudynków, budowli i ich części. W skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.Przy ... w tekście obok). Decyduje pierwsze zasiedlenie Otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zasiedlonych budynków i budowli. Aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę VAT lub zwolnienie z tego podatku – trzeba ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ... nowyrok przyniósł spore zmiany w zasadach opodatkowania vat dostawybudynków, budowli i ich części. w skrócie obowiązują teraz dwa rodzajezwolnień.przy ... w tekście obok). decyduje pierwsze zasiedlenie otym, czy sprzedaż budynku, budowli lub ich części powinna byćopodatkowana, czy też zastosowanie ma zwolnienie ... zwolnienie dla zasiedlonych budynków i budowli. aby prawidłowo opodatkować sprzedaż budynków i budowli – wybrać właściwą stawkę vat lub zwolnienie z tego ...

Jaki VAT płacimy przy sprzedaży nieruchomości

... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. W przypadku sprzedażygruntów zwolnione z VAT były (i ... prawo do odliczenia VAT przy jegozakupie lub wybudowaniu. Przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). W tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ... wszystkim od tego, czy przedmiotem transakcji były grunty, czyteż budynki, budowle lub ich części. w przypadku sprzedażygruntów zwolnione z vat były (i ... prawo do odliczenia vat przy jegozakupie lub wybudowaniu. przy czym budynki, budowle lub ich częściuznawało się za towary używane, jeśli od końca roku ... dla całej transakcji mają zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem ... zastosowaniezasady właściwe dla sprzedaży budynku/budowli (z podstawy opodatkowaniabudynku/budowli nie wyodrębnia się bowiem wartości gruntu). w tymzakresie ...

Naliczenie 22-proc. VAT może być bardziej opłacalne niż zwolnienie

... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. Tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ... zasady rozliczeń zależą od tego, czy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części. tymczasem pojęcie pierwszego zasiedlenia zostało ... podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:- wybudowaniu lub- ulepszeniu, jeżeli wydatki ...

Jaki podatek od budynków firmy płaci przedsiębiorca

... lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn. zm.) wiąże wartość budowli z wartością określaną dla celów amortyzacji w podatkach dochodowych ... art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ... by odpisów amortyzacyjnych bierze się pod uwagę wartość początkową budowli. ... ę pod uwagę wartość początkową budowli. ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ... podatnik, który chce ustalić podstawę opodatkowania budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi ustalić jej wartość. ustawa o podatkach ... przedsiębiorca musi ustalić wartość budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. podstawę opodatkowania na dzień 1 stycznia roku podatkowego ...

Gdy rozpoczęto rozbiórkę, opodatkowany jest już tylko grunt pod zabudowę

... lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:czytaj więcej... ... stawki 22 proc.Grunt opodatkowany tak jak budynekW razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ... stawki 22 proc.grunt opodatkowany tak jak budynekw razie dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania ... gruntu) zależy od stawki dla dostawy znajdującego się na tym gruncie budynku czy budowli lub ich części.kiedy stosuje się zwolnieniena podstawie art. 43 ...

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne

... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ... elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegłowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp ... ust. 1.art.15.1.znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.2.w miarę potrzeby może być wydzielony ... zabezpieczających te znaki;4)umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.2.uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 1, nie naruszają ... gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności ...

Kilka słów o współczesnej architekturze

... kierunku mogą szokować, przywodzić na myśl nie wykończone lub dopiero wznoszone budowle. często także przypominają fabryki opasane rurociągami. w środku ... schody. ich eksponowanie wygląda naprawdę ciekawie.[link3]architektw tworzących budowle high-tech nie obchodzi wcale przestrzeń. najważniejszy jest dla ... zmieniało się do tego stopnia, że dzisiejszy człowiek nie poznałby pierwotnych budowli. a pewnie i starożytny dostałby ataku serca, gdyby zobaczył wspłczesne ... krzywe oraz kształty do zaburzenia i przemieszczenia brył czy też szkieletu budowli. wszystko ma na celu stworzenie niesamowitego efektu końcowego &ndash ...

Stron: 46 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  3 4 5 6 7  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17351 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 330

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >