skargi:


Stron: 6 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

... ... powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powdztwa lub skargi.2.przepisy szczeglne mogą określać także inne składniki, ktre powinna ... odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powdztwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji ...

Kto może zaskarżyć studium do sądu

... ... współwłaściciele tzw. Różopola oraz byli właścicielegruntów Białołęki Dworskiej wnieśli skargi do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Warszawie. Zgodnie ... podobne, nie tak rygorystyczne warunki. Rada twierdziła natomiast, że obie skargi sąd powinien odrzucić, gdyż studium nie jest aktem administracji publicznej ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... ... art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: "Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie ... roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. 2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. 3. ...

Opłaty. Stawki

... ... jest pełnomocnictwo - 5 zł za znaczek skarbowy.Opłata sądowa za wniesienie skargi do sądu administracyjnego - wysokość wpisów zostanie określona w osobnym ... zł- wpisy stałe nie będą wyższe niż 10 tys. zł.Opłata sądowa za wniesienie skargi kasacyjnej do NSA - wpis stały w sprawach z zakresu budownictwa, nadzoru ...

Pozwolenie na budowę

... ... sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.Przed wniesieniem skargi do NSA przysługuje (od 1 stycznia 2004 roku) prawo zaskarżenia decyzji ... domaga5) podpis strony lub jej pełnomocnika6) wymienienie załączników.W treści skargi należy wskazać: naruszenie prawa lub interesu prawnego, organ, którego ...

Jak nadbałtycka wieś stała się zabytkiem

... ... Warszawie kilkudziesięciumieszkańców, działkowiczów i gmina Krokowa złożyło skargi kasacyjne doNSA. Podczas rozprawy w NSA adw. Adam Tułodziecki zakwestionował ... konstytucyjności ustaw leży poza właściwością NSA – przypomniał jednak sąd. Oddalającskargi kasacyjne, podkreślił, że prawo własności może być ograniczonena ...

Czy za brak euroskrzynki trzeba będzie zapłacić

... ... do 24 sierpnia 2008 r. powinny być we wszystkich budynkach wielorodzinnych.Skargi i upomnieniaDo Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływają skargi od niezależnych ... wielorodzinnych.Skargi i upomnieniaDo Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływają skargi od niezależnych operatorów pocztowych w tej sprawie.– Z powodu ...
Obawy sąsiada nie zablokują budowy

Obawy sąsiada nie zablokują budowy

... ... wykonania. to bowiem inwestor ponosi ryzyko prowadzenia robt przed rozpoznaniem skargi przez sąd i to na nim spoczywać będzie obowiązek przywrcenia stanu ... przywrcenia stanu poprzedniego, w razie gdyby okazało się, że w wyniku rozpoznania skargi decyzja zostanie uchylona.czytaj więcej... ...
Zasoby naturalne pod kontrolą

Zasoby naturalne pod kontrolą

... ... ograniczenie pylenia na terenie zakładu. Firma reaguje natychmiast na wszelkie skargi i doniesienia społeczności lokalnych w regionach, w których posiada ...

Deweloperzy ograniczają dostęp do usług internetowych

... ... deweloperów - skarży się jeden z przedsiębiorców.-Pozostaje tylko złożenie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów. Uzyskanie pozytywnej decyzji ...

Stron: 6 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17330 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 295

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >