Serwis ppoż i jego rola w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.

Serwis ppoż i jego rola w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.

Każdy właściciel lub administrator nieruchomości ma szereg obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wynikających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351). Podmioty te ponoszą również odpowiedzialność za naruszenie przepisów związanych z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego. Co należy do podstawowych obowiązków tych osób? Czytaj dalej

 

Do podstawowych obowiązków tych osób należy:

 • przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • wyposażenie budynków w wymagane przepisami urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
 • zadbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji,
 • wykonanie czynności w celu przygotowania budynku do akcji ratowniczo - gaśniczej,
 • zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowanie instrukcji i procedur postepowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

 

Serwis ppoż i jego rola w funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanychŹródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Czytaj również: Do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii - co dziś robimy a sprostać dyrektywie unijnej?

 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe obowiązki należy zauważyć, że bardzo ważnym elementem będzie terminowane przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Bez prawidłowo funkcjonującego tego elementu ochrony przeciwpożarowej niemożliwe będzie spełnienie wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników obiektu.

 

Co to są urządzenia przeciwpożarowe?

Zaczynając działania w obszarze przeglądów i serwisu urządzeń przeciwpożarowych przede wszystkim należy zidentyfikować jaki sprzęt, instalacje i systemy zaliczane będą do grupy urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zgodnie z rozporządzeniem do urządzeń przeciwpożarowych zalicza się:

 

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe oraz drzwi,
 • bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, np. drzwi przeciwpożarowe,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

 

Przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych

Przeglądy techniczne i konserwacje zabezpieczeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane według zaleceń producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Serwis ppoż tych urządzeń powinien być przeprowadzany zgodnie z instrukcjami producentów oraz zasadami zapisanymi w Polskich Normach. Każda konserwacja i przegląd powinien być zakończony sporządzeniem odpowiedniego protokołu z przeglądu.

 

Najczęściej wykonywanymi przeglądami są przeglądy systemu sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania, hydrantów, konserwacja gaśnic. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących tego typu usługi, a wybór najlepszej nie jest łatwy. Jedną z firm, która oferuje profesjonalny i kompleksowy serwis ppoż jest FireFlow.

 

Czytaj również: Co się zmieni w prawie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych - nowelizacja Ustawy o własności lokali

Źródło: Artykuł zewnętrzny / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18515 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 310

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >