Pozwolenie na ścięcie drzewa

Pozwolenie na ścięcie drzewa

Kiedy pozwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane? Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (zwana dalej „Ustawą”). Czytaj dalej

 

Ochrona przyrody, w rozumieniu Ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody m.in. zieleni
w miastach i wsiach.Zgodnie z postanowieniami Ustawy, jednym z podstawowych instrumentów służących ochronie drzew i krzewów (poza wyjątkami, o których mowa poniżej) jest obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, którego brak skutkuje wymierzeniem kar pieniężnych.W związku z czym, aby uchronić się przed sankcjami, należy ustalić, co jest przedmiotem ochrony na podstawie ww. Ustawy. Co na gruncie obowiązujących przepisów prawa należy rozumieć pod pojęciem „drzewo”?

 

pozwolenie na ścięcie drzewa


Czytaj również: Mieszkanie na wynajem - jak je przygotować?


Jednakże, aby ustalić znaczenie ww. terminu, należy sięgnąć do języka potocznego oraz nauk przyrodniczych, gdyż nie jest to pojęcie języka prawnego. W dendrologii(drzewoznawstwo – dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami/ Gr. déndron – drzewo, lógos – słowo, nauka) przyjmuje się, że aby można było mówić o występowaniu drzewa, powinno ono posiadać pień, koronę, bryłę korzeniową oraz być rośliną wieloletnią (B. Sękowski, Pomologia systematyczna, t. 1, Warszawa 1993, s. 9 i n.; B. Bugała, Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, Warszawa 1991, s. 14-15). Z punktu widzenia obowiązujących przepisów charakteru tego nie tracą drzewa, które na skutek zjawisk naturalnych (np. wichura (!)) lub celowej działalności człowieka utraciły pień lub koronę. Istotne jest bowiem tylko to, czy konkretny obiekt posiadał kiedykolwiek niezbędne składniki drzewa, a nie czy ma je w chwili usuwania. Ocena w tym zakresie powinna być bowiem dokonywana przez organ administracji. Nadto, w świetle obowiązujących przepisów prawa drzewami będą także obiekty przyrodnicze spełniające określone wyżej wymagania bez względu na ich żywotność. Oznacza to, że oceny żywotności drzew będzie dokonywał organ administracji w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2008 r., II OSK 1896/06, niepubl.).

 

 

Czytaj również: Niepokojące zjawiska w nowym domu


Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy, nie jest wymagane w przypadku:

 

a) wyrębu w lasach (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów można dowiedzieć się czy dana nieruchomość ma status leśnej);

 

b) drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową (w przypadkach wątpliwych, gdy w sposób oczywisty nie wiadomo, czy w konkretnym przypadku drzewo ma charakter owocowy czy ozdobny, decydować powinien cel, w którym konkretne drzewo posadzono, lub miejsce, gdzie rośnie);

 

c) na plantacjach drzew i krzewów („(p)lantacja, w przeciwieństwie do lasu, który pełni funkcje produkcyjne, ochronne i społeczne i odznacza się trwałością, ma charakter jednofunkcyjny, nastawiony nasytuacjach sadzonki drzew mają już kilka lat i ten wiek powinien być brany pod uwagę);

 jak największą produkcję i krótkotrwałe użytkowanie„/ Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 maja 2008 r., II SA/Gd 130/08, LEX nr 413611.);

 

d) których wiek nie przekracza 10 lat (w przypadkach wątpliwych powinno się badać faktyczny wiek drzewa, a nie okres, przez który rosło ono w określonym miejscu – jest to o tyle istotne, że w pewnych 

e) drzew usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub ogrodów zoologicznych;

 

f) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 

g) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 

h) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 

i) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Źródło: emmerson / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Utwardzenie drogi Liczba postów: 9 Grupa: Ekspert pra... Dokładnie, moim zdaniem też świetnie sprawdzi się wypożyczalnia znaków drogowych. Nasza zaprzyjaźniona firma korzystała z https://zped.com.pl/wypozyczalnia-elem.. .
  • Kuchnia - jakie sprzęty są w niej niezbędne Liczba postów: 33 Grupa: Galeria wnę... W mojej opinii jeżeli będziecie szukali profesjonalnej pomocy i szerokiego wyboru w zakresie baterii zlewozmywakowych to serdecznie zapraszamy do zapoznania się...
  • Pokój Liczba postów: 1 Grupa: Ekspert ara... Hej, niedługo chcemy dzieciom zrobić wspólny pokój i chcemy, żeby był jak najlepiej zaplanowany, dlatego potrzebujemy kogoś, kto zrobi nam projekt. Słyszałam, ż...
  • Rośliny w ogrodzie Liczba postów: 171 Grupa: Ogrody Rośliny w ogrodzie mam głownie miododajne by jak największą pożywkę miły wszystkie owady. ------------- stopy podolog htt p://www.spondylus-podologia.pl/proble...
  • Własna uprawa pomidorów Liczba postów: 44 Grupa: Ogrody Nawet jeden krzaczek na balkonie daje dużo radości. A smak nieporównywalny z pomidorami ze sklepu. ---------- stopy podolog https ://g.page/satin-podolog-warsz...

Społeczność budnet.pl ma już 17193 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 210

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >