Zwrot VAT do końca 2007 roku

Zwrot VAT do końca 2007 roku

Do końca tego roku można odzyskać część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, a poniesionych w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. Czytaj dalej

 

 

Wspomniany zwrot podatku VAT  możliwy jest dzięki spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 roku – o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po zakończeniu inwestycji, nie później niż  przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo raz w roku ale ostatni wniosek musi być złożony do dnia 30 czerwca 2008 roku. W przypadku osób fizycznych, które zakończyły inwestycję przed 1 stycznia 2006 roku wniosek mógł być złożony do 30 czerwca 2006 roku.

 


Do zwrotu uprawnione są osoby fizyczne, które:


a) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego lub polegającego na nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach bądź remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

 

b) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

 

c) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%;

 

d) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;

 

e) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego;

 

f) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

 


Osoby fizyczne, które nie skorzystały z ulg mieszkaniowych:


Kwota zwrotu wynosi 68,18 % kwoty podatku VAT zapłaconego z cenie materiałów budowlanych, nie więcej niż:


a) dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 x cena 1m2 *

 

b) dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 x cena 1m2 *

 

 


Osoby fizyczne, które skorzystały z ulg mieszkaniowych:


Kwota zwrotu wynosi 55,23 % kwoty podatku VAT zapłaconego z cenie materiałów budowlanych, nie więcej niż:


c) dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 9,959 % kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 x cena 1m2 *


d) dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę 9,959 % kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 x cena 1m2 *

 

Wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały, które do 30 kwietnia 2004 roku opodatkowane były stawka podatku VAT w wysokości 7% a od dnia 1 maja 2004 roku stawka podatku VAT w wysokości 22% zawiera obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17082 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 226

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >