odstepstwo:


Stron: 7 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody

... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ... kodeksu cywilnego. 3. minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić na odstępstwa od zakazw, o ktrych mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ... grup gatunkw roślin, wybrane spośrd zakazw, o ktrych mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazw, wybrane spośrd odstępstw, o ktrych mowa w art. 51 ust ...

Gdy zmienia się koncepcja dachu bądź elewacji

... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. Co jest istotne... Wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. Niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.Inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. Wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ... projektant (autor projektu budowlanego) musi samdokonać kwalifikacji planowanego odstępstwa i zamieścić informację onim (rysunek oraz opis) w projekcie ... dostosuje się do wymagań i dalej będzie budował, chociażdoszło do istotnego odstępstwa od projektu, naraża się na kontrolępowiatowego nadzoru budowlanego ... jednakpominąć te formalności. co jest istotne... wszystkozależy od tego, czy dane odstępstwo jest istotne czy też nie. niestetyprawo budowlane nie ustala ... wypadku obiektów oddawanych do użytkowania.inspektornadzoru budowlanego może dane odstępstwo potraktować inaczej niżprojektant. wówczas ma prawo wstrzymać ...

Jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu

... Jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.Przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. W pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ... jak zalegalizować odstępstwa od pierwotnego projektu ... modyfikacja pozwolenia na budowę, choć nie jest to reguła.przepisy dzielą bowiem odstępstwa od projektu na istotne lub nieistotne. w pierwszym wypadku ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... i projektowanej zabudowy,szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,propozycje rozwiązań zamiennych,pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora ... 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ... i projektowanej zabudowy, szczegłowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, propozycje rozwiązań zamiennych, pozytywną opinię wojewdzkiego ... 59f. 1. w przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego rażącego naruszenia ... ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na ... oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie ...
Na Mokotowie ponad dwa razy więcej mieszkań niż w Katowicach

Na Mokotowie ponad dwa razy więcej mieszkań niż w Katowicach

... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ... dla całego miasta. potwierdzają to dane dla wrocławia i poznania, natomiast odstępstwo od reguły stanowi warszawa i w mniejszym stopniu krakw. przeciętna ...

Resort sprawiedliwości chce, by można było budować na cudzych gruntach

... na cudzym gruncie należą do tego, czyj jest grunt. od tej zasady są już dziś odstępstwa - dotyczą np. budynkw wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie ... nowe prawo byłoby odstępstwem od obecnie obowiązującej, rzymskiej zasady, że budynek i urządzenia wzniesione na cudzym gruncie należą do tego, czyj jest ...
Przetarg oraz ocena ofert na dostawę montaż maszyn i urządzeń

Przetarg oraz ocena ofert na dostawę montaż maszyn i urządzeń

... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:- zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,- wielkość kosztów operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ... następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:-zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,-wielkość kosztw operacyjnych rozruchu ...

Certyfikat tylko na wyraźną prośbę

... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. Dlaczego?–Wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. Czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ... zawierać rozbieżne dane dotyczące zapotrzebowania na energię. dlaczego?–wiele odstępstw powstaje w trakcie budowy. czasami nawet niewłaściwiezamontowane ...

Kolejny krok w stronę budowy Elektrownii

... projekt inwestycji. To ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ... projekt inwestycji. to ten sam, który wybrano w drodze konkursu, bez żadnych odstępstw i zmian wobec pierwotnej koncepcji zatwierdzonej przez sąd konkursowy ...

Renta hipoteczna w zamian za mieszkanie

... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. Emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ... skierowana do osób (małżeństw), które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu ...

Stron: 7 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17356 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 177

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >