zawiadomić:


Stron: 15 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku

... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ... oraz badań konserwatorskich może określać warunki, polegające na obowiązku:1)zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o terminie rozpoczęcia i zakończenia ... rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;2)niezwłocznego zawiadomienia wojewdzkiego konserwatora zabytkw o wszelkich zagrożeniach ...

20 lutego mija termin wyboru uproszczonych zaliczek

... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. Podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ... chciałby opłacać uproszczone lub kwartalne zaliczki na podatek,jest zobowiązany do zawiadomienia o tym organu podatkowego. podatnicyprowadzący działalność ... dochodowy w jednakowej wysokości,powinni do 20 lutego złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie owyborze uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. jutro ...

Aby zacząć używać budynek, trzeba zdobyć pozwolenie

... przedszkole, szkoła. Przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... Jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... Są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Decyduje powiatowyinspektor nadzoru budow ... , że nie zgłosiły sprzeciwu ani uwag, a tym samym udzieliłymilczącej zgody. Zawiadomienie o zakończeniu budowy Zkolei zawiadomienie jest dużo prostszą formą ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ... przedszkole, szkoła. przepisy dają im na zajęciestanowiska 14 dni od otrzymania zawiadomienia; jeżeli tego nie zrobią,to uważa się, że nie zgłosiły sprzeciwu ... jeżelizacznie korzystać ze swojego obiektu bez pozwolenia na użytkowanie lubbez zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi mu kara z tytułunielegalnego ... są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia naużytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. decyduje powiatowyinspektor nadzoru budowlanego ...

O zmianie ustawy - Prawo budowlane

... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. Zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ... zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ... dnia doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. 2. zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej 21 dni przed ... pozwolenia na budowę oraz przepisami,",dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: "6. zawiadomienie lub wniosek, o ktrych mowa w ust. 1, stanowią wezwanie właściwego ... budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisw ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten ... właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia ...
Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. Do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osób o przejęciu obowiązków ... postępowaniu administracyjnym. Nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ... takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osb o przejęciu obowiązkw ... postępowaniu administracyjnym. nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych ...

Jak prawidłowo zwołać roczne zebranie

... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. Projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ... zarządu, który przygotuje w tej sprawie projekt uchwały, anastępnie dołączy do zawiadomienia o zebraniu. projekt uchwały możeprzygotować też sam właściciel ... poinformowany ozebraniu (patrz ramka). w niektórych wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu ... też sam właściciel. swoje postulaty ma prawo zgłosić takżew trakcie zebrania. zawiadomienie to podstawa bardzoważne jest, by każdy właściciel został prawidłowo ... wspólnotach zarządy wywieszajązawiadomienia na tablicy ogłoszeniowej. to błąd. zawiadomienie ozebraniu jest adresowane tylko i wyłącznie do właścicieli ...

Jaka jest opłata za odpis księgi wieczystej i gdzie można znaleźć formularze?

... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.Formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ... do księgi wieczystej uprawomocnia się w terminie:- 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni ... jeżeli chodzi o wpisy dokonywane przez referendarza,- 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia – jeśli chodzi o wpisy dokonywane przez sędziego.formularze ...

Projekt architektoniczny nie zwalnia przedsiębiorcy budowlanego od myślenia

... Ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... np. związane z terenem budowy, takie jak pojawienie się wód gruntowych. Brak zawiadomienia albo opóźnienie w sygnalizowaniu oznacza, że wykonawca dopuszcza ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ... ciąży na nim w takim wypadku wynikający z art. 651 kodeksu cywilnego obowiązek zawiadomienia inwestora, że dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania ...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku

... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ... mieszkalny.4.pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu ... mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. jeżeli ryczałt na zakup ...

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku.

... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ... notarialnej. przepis art.7 stosuje się.art.9.1.z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy ... notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia ministra sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego ...

Stron: 15 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸  ▸▸

Aktualności

Społeczność budnet.pl ma już 17211 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 365

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >