Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Najważniejsze aspekty

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Najważniejsze aspekty

W celu realizacji niektórych zamierzeń budowlanych trzeba uzyskać pozwolenie udzielane w ramach procedury administracyjnej. W przypadku większości inwestycji decyzję wydaje starosta lub prezydent miasta, czyli organ pierwszej instancji. Z kolei dla budowy o większym zasięgu, np. lotnisk, decyzja jest wydawana przez wojewodę. Dowiedz się jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku. Czytaj dalej

 

Krok 1: sprawdź, czy w ogóle potrzebujesz pozwolenia

Najpierw musimy ustalić, czy pozwolenie w ogóle będzie nam potrzebne. Decyzja ta jest konieczna wtedy, gdy planujemy roboty budowlane w danym miejscu, oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż, remont i rozbiórkę obiektu. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego w niektórych, wyszczególnionych przypadkach roboty budowlane można wykonywać bez pozwolenia. 


Jest to możliwe chociażby wtedy, gdy chodzi o budowę wolnostojących budynków gospodarczych, np. garażu o powierzchni zabudowy do 35 mkw (pod warunkiem, że liczba podobnych wolnostojących obiektów na działce nie przekracza 2 na każde 500 mkw. jej powierzchni). Cały katalog obiektów, które zostały wyłączone spod obowiązku uzyskania decyzji administracyjnej, jest dostępny w artykule 29 ust. 1 Prawa budowlanego. 


Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Najważniejsze aspektyfot. materiały prasowe

Czytaj również: Jakie są największe utrudnienia podczas realizacji inwestycji budowlanych w centrach dużych miast?


Niestety stwierdzenie, czy coś wymaga pozwolenia, czy jedynie zgłoszenia, bywa trudne. W kolejnych stopniach sformalizowania znajdziemy liczne przypadki, wyjątki i wyłączenia. Z tego względu najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty. Prawnik prawa budowlanego pomoże nam zinterpretować przepisy ustawy i znajdzie rozwiązanie dostosowane do naszego zamierzenia budowlanego.


Krok 2: złóż wniosek o pozwolenie na budowę

Jeśli potrzebujemy pozwolenia, musimy złożyć stosowny wniosek osobiście w siedzibie wskazanego organu. Możemy zrobić to również listownie lub online z zastosowaniem portalu e-Budownictwo i profilu zaufanego.


Wniosek na budowę powinien zawierać liczne załączniki - zwłaszcza w przypadku inwestycji o większych zasięgach. Dokument ten powinien być złożony jeszcze zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania na placu budowy. Pozwolenie nie zostanie wydane, gdy wniosek będzie niekompletny, nie zostaną wypełnione wszystkie pola lub zabraknie wskazanych załączników.


Wśród wymaganych załączników do wniosku wymienia się m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis z rejestru gruntów dla swojej działki oraz działek sąsiednich oraz wyrys z mapy ewidencji gruntów, warunki techniczne uzyskane od dostawców mediów, czy decyzję o wydaniu warunków zabudowy, jeśli nie ma MPZP.


Za to w samym wniosku należy wpisać:

  • dane inwestora,

  • rodzaj realizowanej inwestycji,

  • adres budowy,

  • oznaczenie nieruchomości, którą chcemy wybudować. 

 

Krok 3: uzbrój się w cierpliwość i uzupełniaj braki 

Po złożeniu wniosku bez braków formalnych czas oczekiwania na decyzję może wynieść do 65 dni. Tyle czasu ma wydający ją organ, przy czym okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku. Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej doręczenia - oczywiście pod warunkiem, że w tym czasie żadna ze stron nie złoży odwołania. 


Jednocześnie, gdy we wniosku wystąpią braki formalne lub braki w załącznikach, organ wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 


Powtórne uchybienie tym samym brakom spowoduje, że organ pozostawia sprawę bez rozpatrzenia, dlatego najlepiej zadbać o prawidłowe wypełnienie wniosku już przy pierwszym podejściu. Wsparciem w tym zakresie może być prawnik wyspecjalizowany w temacie prawa budowlanego.

 

Czytaj również: Służebność drogi koniecznej - dostęp do drogi publicznej

 


Źródło: Artykuł zewnętrzny / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19250 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 319

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >