Działania SIPUR w II połowie 2019 r.

Działania SIPUR w II połowie 2019 r.

Przedstawiamy raport z działalności w II połowie 2019 r. Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR" Czytaj dalej

 

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-ENERGY; Strefa Termomodernizacji i Efektywności Energetycznej w Budownictwie TERMOEXPO,

10-11 września 2019, Warszawa

 

Związek "SIPUR" był jednym z partnerów targów RE-Energy i TermoEXPO 2019 w Warszawie. Wydarzenie było poświęcone szeroko pojętej energii odnawialnej (OZE).  Na targach zaprezentowano najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. RE-Energy i TermoEXPO umożliwiły poszerzenie wiedzy o energetyce i ekologii. Pokazały w praktyczny sposób jak można zadbać o środowisko, a także jak ekologicznie generować i dostarczać energię. 


XVII Konferencja Naukowo-Techniczna "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych"

12-14 września 2019, Wałcz


 

Czytaj również: Dekarbonizacja ciepłownictwa i chłodnictwa kluczowe znaczenie w procesie osiągnięcia zerowego poziomu emisji węgla do 2050


Związek "SIPUR" był jednym ze sponsorów tegorocznej edycji konferencji "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych". Organizatorami konferencji i warsztatów nadzoru inwestycyjnego byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB – PZITB w Poznaniu. W tym roku szczególny nacisk zostanie został położony na zagadnienia dotyczące eksploatacji, modernizacji i rewitalizacji obiektów kubatury naziemnej. W ramach konferencji przedstawiciel "SIPUR" wygłosił prezentację pt. „Dlaczego warto stosować izolacje z poliuretanu ?”


65. KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB,

15-20 września 2019, Krynica Zdrój – Muszyna Złockie


 

"SIPUR" był jednym ze sponsorów kolejnej edycji konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Konferencja była wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, działającymi wspólnie na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji zostały omówione najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, wznoszeniu oraz eksploatacji obiektówbudowlanych. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 65. edycji konferencji była cyfryzacja w budownictwie i architekturze.  Tematyka części ogólnej konferencji obejmował zagadnienia związane z budownictwem ogólnym, fizyką budowli, geotechniką, inżynierią komunikacyjną, materiałów i przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych i metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów oraz budownictwa hydrotechnicznego.


"Dzień Budowlanych"

26 września 2019, Warszawa

    

Przedstawiciel "SIPUR" uczestniczył w oficjalnych obchodach Dnia Budowlanych. Organizatorem uroczystości był Związek Zawodowy Budowlani, którego przewodniczącym jest Zbigniew Janowski. Współorganizatorami spotkania branży był Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Krajowa Rada Spółdzielcza, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości. "SIPUR" jest aktywnym członkiem KBiN, a Maciej Kubanek pełni funkcję Wiceprezesa Konfederacji. Podczas spotkania w Warszawie poruszono wiele tematów istotnych dla budownictwa. Gwiazdą eventu była Izabela Trojanowska.


10. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji "Maintenance",

2-3 października 2019, Kraków


 


"SIPUR" był jednym z Patronów 10-tych Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji "MAINTENANCE" w Krakowie. Nasz związek po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu zorganizowanym na terenie EXPO Kraków. Targom  towarzyszyły dwie konferencje "Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu" (8. Edycja) i "Nowoczesne Technologie dla Branży Materiałów Sypkich". W roli prelegentów wystąpili profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem. Duża dawka wiedzy branżowej została przekazana także podczas bezpłatnych seminariów WorkShops, które odbyły się bezpośrednio w jednej z hal wystawienniczych. Ponadto, w salach seminaryjnych EXPO Kraków oraz w przestrzeni targowej zostały przeprowadzone specjalistyczne warsztaty itp. "MAINTENANCE" i odbywające się równolegle targi "SYMAS" na stałe wpisały się do kalendarza branży przemysłowej. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy odwiedzili stoisko "SIPUR" w hali Dunaj i zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w EXPO Kraków 14-15 października 2020.


XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne "OSSA",

12 -20 października 2019, Poznań

 

 

Czytaj również: Dlaczego 35% kierowców nie zmienia opon na zimowe pomimo, że jest to zagrożeniem na drodze?


Związek "SIPUR" był jednym ze kolejnej edycji sponsorów Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych. "OSSA" czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów i dla studentów. Już̇ od dwóch dekad warsztaty wpływają̨ na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała od nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione. Istotą "OSSY" od zawsze była debata, rozumiana jako nieskrępowana możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.


Konferencja Naukowo-Techniczna "POLIURETANY 2019",

13-16 października 2019, Ustroń  


Związek "SIPUR" był jednym ze sponsorów konferencji ”POLIURETANY 2019". Organizatorami tego tradycyjnego spotkania branży poliuretanowej była Politechnika Krakowska i firma FAMPUR Adam Przekurat. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w obszarze surowców, technologii wytwarzania poliuretanu i produktów końcowych przeznaczonych do różnych zastosowań i aplikacji. Poruszone zagadnienia obejmowały przede wszystkim nowe surowce poliolowe i izocyjanianowe; środki spieniające nowej generacji; katalizatory i inne substancji pomocnicze; wykorzystanie ditlenku węgla w przetwórstwie pianek; poliuretany wytwarzane metodami bezizocyjanianowymi; modyfikacje kompozycji poliuretanowych; zagospodarowanie odpadów; maszyny i urządzenia do wytwarzania i przetwórstwa; strukturę, właściwości i zastosowania różnych materiałów poliuretanowych oraz zagadnienia prawne. Autorami ciekawych prezentacji byli przede wszystkim przedstawiciele uczelni i instytutów w kraju i zagranicą, a także firm związanych wytwarzaniem surowców, komponentów i końcowych wyrobów. Spotkanie w Ustroniu umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. Szczególne podziękowanie za organizację kolejnej edycji konferencji należą się przede wszystkim profesorowi Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Aleksandrowi Prociakowi i dr Leonardowi Szczepkowskiemu, konsultantowi ds. przetwórstwa poliuretanu z 53 letnim stażem.


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu,

23 października 2019, Poznań


 


 Komisja w składzie:

  • prof. dr hab. Józef Jasiczak - Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych

  • dr inż. Barbara Ksit - Przewodniczący koła nr 4 PZITB przy PP Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB

  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk - Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

na posiedzeniu w dniu 4 października br. postanowiła nagrodzić nw. prace magisterskie i inżynierskie zgłoszone na konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat zastosowania poliuretanu jako izolacji w budownictwie:

I miejsce: Mateusz Walerjańczyk ( MgrS/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Projekt konstrukcyjny biurowca w systemie szkieletowym (Steico)

II miejsce: Konrad Spychalski ( MgrS/UP) Magisterska Praca Dyplomowa: Wielokryterialna analiza doboru konstrukcji pomostów pływających

III miejsce: Karol Kowalski ( Inż.N/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza systemów termorenowacji na podstawie budynku dwukondygnacyjnego

Wyróżnienie: Magdalena Jankowiak ( Inż.N/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza systemów termorenowacji od wewnątrz

Wyróżnienie: Aneta Szyburska ( MgrS/UP) Magisterska Praca Dyplomowa: Analiza zagospodarowania osiedla na ternie powiatu kolskiego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych izolacjami z poliuretanu do wzięcia udziału w naszym konkursie !


II Dzień Stali,

7 listopada 2019, Warszawa

   

 

Przedstawiciel "SIPUR" uczestniczył w II Dniu Stali zorganizowanym w ramach programu „Buduj ze stali”, który powstał w wyniku współpracy największych przedsiębiorstw branży stalowej w Polsce. W spotkaniu w warszawskim hotelu Marriot wzięło udział ponad stu przedstawicieli różnych gałęzi budownictwa. Ciekawych prezentacji poświęconych głównie zaletom i możliwościom różnych wyrobów ze stali i technologii opartych na prefabrykatach stalowych wysłuchali czynni zawodowo projektanci, architekci, przedstawiciele firm produkcyjnych, stowarzyszeń i instytutów branżowych, a także studenci i pracownicy naukowi uczelni technicznych. 


VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej,

3 grudnia 2019, Warszawa

 


Przedstawiciel "SIPUR" uczestniczył w kolejnej edycji Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej, której organizatorem był EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”. Głównymi tematami spotkania w Warszawie była sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne i usługi dla branży. 

Źródło / zdjęcia: EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”,

4-6 grudnia 2019, Częstochowa

 

Przedstawiciel "SIPUR" wziął udział w Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zorganizowała Katedra Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (po ostatnich zmianach organizacyjnych wspomniana Katedra weszła w skład Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych). Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.  Konferencja włączona została do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej, a zgłoszono na nią referaty z dwudziestu ośrodków. Wśród organizacji i firm, które wsparły wydarzenie był Związek "SIPUR".


Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

W ramach akcji „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” przedstawiciele „SIPUR” kontynuowali spotkania ze studentami wyższych uczelni. W drugim półroczu 2019 roku odwiedziliśmy Politechnikę w Krakowie i Gdańsku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W trakcie spotkań z przyszłymi profesjonalistami omówiliśmy budowę, rodzaje i technologie wytwarzania produktów poliuretanowych, a także najważniejsze cechy wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie.


2020-01-05
Źródło: SIPUR / budnet.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 15873 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 182

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >